Vastaa Viestiin

Gegevens Vermeul / Bartijn

jansen54
male
Viestit: 35
Hallo,
Wie kan mij gegevens verstrekken over de volgende persoon.
Gijsbert Vermeulen geb 27-03-1794 Sluipwijk, gehuwd 12-01-1794 Dordrecht met Christina Bartijn.
Waar en wanneer is hij overleden, en hoeveel kinderen zijn er geboren, en met wie zijn deze kinderen gehuwd.
Alvast mijn dank voor uw hulp.
L. verMeul

anaesthetist
male
Viestit: 114
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
de ondertrouwinschrijving was 20.12.1793 te Sluipwijk, met de aantekening dat men 12.01.1794 te Dordrecht is getrouwd. : https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/3.04.16.118/invnr/13/file/NL-HaNA_3.04.16.118_13_0013 en https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/3.04.17.090/invnr/7/file/NL-HaNA_3.04.17.090_7_0010.
En de inschrijving te Dordrecht, waar overigens als trouwdatum 05.01.1794 wordt gegeven: https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=100&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7668630&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=verm*le*&mip3=g*s*&miview=viewer2
De aangegeven geboortedatum van Gijsbert Vermeulen is dus incorrect

2 kinderen van deze echtelieden hervormd gedoopt te Dordrecht:
18.08.1794 Maria. Gijsbert Vermeulen & Christina Bartijn
19.04.1797 Willem. Gijs Vermeulen & Christina Bartijn

Gijsbert is overleden vóór april 1803:
op 20.04.1803 vermeld bij de aanstelling van Stijntje Bartijn tot truftonster:
"Alzo door ’t overlijden van Barbera Weijmans, is open gevallen Een Turftonstersplaats binnen deze Stad. Heeft de Raad der Stad Dordrecht en de Merwede op ’t verzoek van Stijntje Bartijn, wede. Gijsbert Vermeulen, wonende binnen deze Stad, bij Requeste gedaan, dezelve aangesteld, zo als aangesteld word bij dezen, tot turftonster binnen deze Stad, en dat op zodanig Loon, Profijten en Emolumenten, als daar toe zijn staande, mits zig met ‘er woon houdende binnen deze Stad, en zig getrouwelijk in het bedienen van het zelve Ambt gedragende, en doende den behoorlijken Eed van Zuivering, volgens de Resolutie der gewezen Staaten van Holland van 23 Januarij 1748, als mede den gewonen Eed, in handen van den Hoofd officier dezer Stad, en deze vertonende aan den Hoofdgaarder van de ontgronding alhier. Actum Dordrecht den 20e April 1803. In kennisse van mij Secretaris (was get.) Ps. Gevaerts."
https://www.dordtenazoeker.nl/Detail/1393A8B0CE320930B2573C8CA99107B2045CA47A/STADSFUNCTIES+20-04-1803+/7374696A6E2A2062617274696A6E/0
bij haar eerdere aanstelling 18.05.1799 werd nog vermeld "Stijntje Bartijn huisvrouw van Gijsbert Vermeulen"

anaesthetist
male
Viestit: 114
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Willem Vermeulen komt nog voor op de "Lijst van alle Manspersoonen van 17 tot 50 jaar wonende in Wijk N. 9.", adres C0927:
https://www.dordtenazoeker.nl/Detail/A7B76E8B8F4E2682839212189883C06F86929F93/MANNEN+1814+Willem+Vermeu/4330393237/0

jachterberg
male
Viestit: 264
Hallo L. Vermeul,

uw Gijsbert is van 27 mrt 1774, niet van 1794 [typfoutje].

Jan

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Nederland”