Vastaa Viestiin

wat is het nu eigenlijk van geanet is het veilig

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Viestit: 5668
Tom,

Heb je wel even gekeken op die site ?

Ik zeg ook impliciet : doopdatum met bron. Uit die bron zal immers altijd het geloof blijken.

Wat betreft die Engelse dopen, dan neem ik niet aan dat je daar dopen van minder dan 100 jaar geleden mee bedoelt. Vermelding van oudere dopen zullen naar alle waarschijnlijkheid ook niet bijdragen aan schade aan nog levenden en ik zou dan niet weten waarom je die niet zou mogen vermelden. Alhoewel je jezelf kunt afvragen of je dan niet eerst even moet gaan kijken naar de Engelse privacy-wetten om te zien wat die nu weer in zal houden.

In Nederland zie je nu al vaak bevolkingsregisters online tot circa 1940. Daar staat dan wel een waarschuwing voor gebruik van die gegevens bij vermeld.
Geen idee hoe dat in België is.
greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2247
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
De vermelding van DOOPAKTE is misschien niet belangrijk hier in Vlaanderen, want de meerderheid der Belgen was sowieso 'R.Katholiek', maar voor NEDERLAND ligt dat wel anders : R.Katholiek en Protestant waarbij dan nog verschillende opdelingen bij deze laatsten.  Het is hier niet alleen een kwestie van geloof, maar van mensen die enkele eeuwen elk hun eigen weegs gingen (en nog gaan); meteen een handig middel in NL om al dan niet verder te sporen naar een welbepaalde familietak.  Ook was er vaak een andere socio-culturele context... kan allemaal een rol spelen in je research, zeker in het stadium waar je probeert meer over die socio-culturele context te begrijpen & achterhalen en zo misschien nog wat extra info vindt om je voorouders zo'n beetje '"tot leven te brengen".
Ook andere kerkelijke info kan helpen in het situeren van voorouders : zo heb ik er gevonden in zogenaamde vormsellijsten (vroeger tussen 12 en 15jaar) en paasbiecht en-communielijsten (= gelovigen behoorden dat minsten eenmaal per jaar ten doen en dat rond Pasen).  Grappig was bvb dat ik een onvindbare voorva ontdekte in een 'biechtlijst' een paar dorpen verderop van zijn woonst... tot in de jaren 1950 was het op 'den boerenbuiten' soms de gewoonte dat mannen 'die een scheve schaats hadden gereden' met een vrouwken dat gingen opbiechten bij een 'vreemde biechtvader'.  'Pro' of 'anti' mag hier niet ter sprake komen op een genealogisch forum, maar je kan zo soms wel wat belangrijke info achterhalen. GP

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2247
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Ziehier, Tom nog een antwoordje op nog een onbeantwoorde vraag :

In België ga je die BEVOLKINGSREGISTERS niet online vinden; normaal ook niet in te kijken in de Staatsarchieven.  En, wat de gemeentelijke archieven betreft, hangt het af van gemeente tot gemeente.  De ene laat het toe en de andere niet...

Maar KIEZERSLIJSTEN werden bij de vleet verspreid (ik zou bijna zeggen "uitgedeeld" op basis van politiek kleurtje) over de plaatselijke verenigingen.

Probeer dus voor BVR en KZL bij de gemeente of de plaatselijke verenigingen (als daar dan niet telkens geen bijdrage moet betaald worden)

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Viestit: 5668
Om nog even terug te komen over het publiceren van iemands geloof.
Op het moment dat er grafstenen worden gefotografeerd, gepubliceerd en geïndexeerd wordt in de meeste gevallen indirect automatisch het geloof gepubliceerd.
Nu zal dat niet direct schade berokkenen aan de nog levenden, maar toch iets om rekening mee te houden.

wimpeeters
male
Viestit: 265
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Wim,

je ziet dat geloof veel te eng. Je kan aanhanger zijn van een fundamentalistische vorm van geloof, een sekte, weet ik veel wat. Door dat te vermelden kan je eventueel andere personen mogelijk problemen bezorgen / schade toe brengen. Niet door te vermelden dat iemand gewoon katholiek, protestants, moslim, ... is.

Tom,

Bevolkingsregisters in Belgie ouder dan 120 jaar zijn overal vrij toegankelijk. Voor recentere registers heb je toelating nodig van het schepencollege dankzij de wet van begin 2014 die "de bevolkingsregisters beter toegankelijk maakt". Voor die wet kon je vlot bevolkingsregisters raadplegen tot ongeveer 1930 in de meeste gemeenten.

mvg
Wim

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Viestit: 5668
wimpeeters kirjoitti:
29 Marraskuu 2014, 13:19
je ziet dat geloof veel te eng. Je kan aanhanger zijn van een fundamentalistische vorm van geloof, een sekte, weet ik veel wat. Door dat te vermelden kan je eventueel andere personen mogelijk problemen bezorgen / schade toe brengen. Niet door te vermelden dat iemand gewoon katholiek, protestants, moslim, ... is.
Nou, van dat laatste kun je tegenwoordig dus absoluut ziet zeker zijn. Bijna alle oorlogen die er op dit moment op de wereld woeden zijn geloofsoorlogen. Nu zal een en ander wel loslopen als gaat om publicaties in genealogisch verband gaat.

Zo zijn de mormonen destijds alleen maar begonnen met hun genealogisch programma om vast te kunnen stellen welke mensen voor overleving in aanmerking komen als de wereld wordt geschoond door Gods hand. Tenminste, zo heb ik dat ooit van iemand te horen gekregen. Wel een beetje vreemd overigens, want als Sinterklaas en de Kerstman lijstjes van lieve en stoute kinderen kunnen bijhouden, dan zou je dat toch ook wel van God zelf verwachten.

In tijden van oorlog en bezetting kunnen genealogische gegevens, maar uiteraard nog meer de bevolkingsregisters zelf, een bron van informatie zijn. Ik hoef niemand te herinneren aan de gebeurtenissen in WO-2.

Zeker nu in tijden van terrorisme-dreigingen is enige voorzichtigheid wellicht geboden.


greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2247
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Hierbij sluit ik me aan bij Wim-P.  Héél DELICAAT maar toch het volgende...
De eeuwenoude WERELDGODSDIENSTEN zijn inse mensverheffend en -bevrijdend... niets om zich over te schamen (ik leef als chr. bvb).  Wat daar nadien van afschuwelijks van gemaakt werd tot op vandaag (oorlogen, uitmoorden, genocide, enz., enz.), heeft met hun oorspronkelijke boodschappen niets te maken. 
Strik genomen mag eigen overtuiging hier niet ter sprake komen, want GNN is er voor iedereen.  Gelovigen, andersgelovigen, niet gelovigen (wel gelovend in zichzelf en in de mensheid)  : in een tollerante maatschappij is plaats voor ons allemaal. 
Ook was het zo dat tot voor de jaren 1970 de maatschappij in 'dear old Europe' door de godsdienst was doordesemd; ik heb met mijn 'kindervoeten' nog in deze maatschappij gestaan en heb, zoals velen onder ons, die wereld van nabij gekend in de dorpen. 
En dankzij die gelovige structuren zijn er voor ons, genealogen, wel heel veel bronnen bewaard gebleven, de parochieregisters op de eerste plaats, maar ook allerlei lijsten en oeroude dekenale verslagen zijn heel interessant voor ons.
Bedenkelijker zijn inderdaad allerlei SEKTES die mensen niet respecteren, maar manipuleren of hen bedriegen; dat zie je liever niet in je familie!  Tijdens mijn studiebeurs in Jerusalem mijn neus in elk 'religieus potje' gestoken... daar ook allerlei FUNDAMENTALISTISCHE, sektarische groepen ontmoet die bvb... tijdens een 'gezellige' kampvuurparty... allerlei obscure boeken in het vuur gooiden maar ook... stambomen want 'des duivels'.  Zéér bedenkelijk, te meer daar in de Bijbel zelf een aantal (symbolische) stambomen staan.  Wat hiermee wel bedoeld werd door die chr. fundamentalisten is dat genealogie 'ijdelheid' is en dat alle mensen toch gelijkwaardig zijn... Ik zou zeggen : dat hangt dan wel van je eigen ingesteldheid af... als we alleen 'blauw bloed' zouden najagen of de edelen er zo maar bijsleuren (!) en onze 'keuterboerkes' wegmoffelen, dan zijn we inderdaad verkeerd bezig.
Hierbij was het zeker niet mijn bedoeling om één of andere zienswijze te promoten, maar ik ben wel tegen taboes of onbegrip rondom (on)geloof of andersgeloof want ze zijn een deel van onze geschiedenis en... van ons stamboomverhaal. Met collegiale groeten, Greta

fluffy82
male
Viestit: 275
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Eerst en vooral bedankt voor de info over bevolkingsregisters  :)
Ik had er al naar gezocht via het rijksarchief, maar wist niet dat ze in de gemeentearchieven bewaard worden... Dat maakt het zoeken er niet gemakkelijker op, Gorsem is een heel eind van hier. Nu weet ik wat doen in de zomervakantie :)

Voor de godsdiensten: ja, als je een graf toont geef je ergens aan wat de geloofsovertuiging van de overledene was. So what? De wet op privacy is zoals eerder aangegeven niet van toepassing op overledenen. Dus mag ik in principe aan de hele wereld verkondigen dat mijn grootmoeder een boeddhistische katholiek met joodse overtuigingen was, dat verandert niets aan de situatie.
Ik denk niet dat iemand een wereldoorlog zal beginnen omdat ik ergens op een website de godsdienst van mijn grootouders vermeld...

@Wim: de Mormonen verzamelen de gegevens omdat al deze personen gedoopt kunnen worden in "hun" kerk en zo "gered" worden door God. Gedoopt zijn in de katholieke of protestantse kerk of zo, is niet geldig. Daarom zie je op hun sites bij veel mensen twee doopdata: de doop die de persoon ontvangen heeft in zijn eigen leven, en een "LDS-doop", de doop waarbij hij/zij werd toegelaten in de kerk van de Mormonen.

Groetjes,
Tom

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2247
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Het leuke van genealogie is ook dat je er meteen heel veel familie bijkrijgt... Zo vertelde me onlangs een achter-achter-achternicht die in een archief vrijwilligerswerk doet, dat ze op daguitstap gingen met hun groepje en o.a. uitgenodigd waren bij de plaatselijke Mormonengemeenschap...  Op een moment nam een Mormoon mijn a-a-achternicht even apart en vroeg haar of ze niet graag 'VOOR EEUWIG' wou TROUWEN... Ja! Je zou van minder met je mond vol tanden staan, temeer dat ze nog maar 1 jaar weduwe was!... Blijkt nu dat bij de MORMONEN een gewoonte (keuze?) bestaat om een zogenaamd "eeuwig huwelijk" af te sluiten met de overleden partner "in heaven"... We zullen dat ongekend fenomeen weinig of niet tegenkomen, maar toch goed om weten en zo... meteen een mysterie opgelost als je twee trouwdata & slechts één echtpaar ontdekt!

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Viestit: 5668
Tom,

Gered waarvan dan ??

"De wet op privacy is zoals eerder aangegeven niet van toepassing op overledenen."
Nee Tom, even teruglezend dan vind je dit :
"Valt wel onder de privacywetgeving voor LEVENDE personen of voor overleden personen ALS het levende personen schade toebrengt:
- medische dossiers
- strafregisters
- dossiers bij de verschillende rechtbanken
- politieke voorkeur
- geloof"
Dus als iemand via een grafsteen kan vaststellen welke godsdienst diegene had, dan zou dat zomaar eens schade kunnen toebrengen aan de nog in leven zijnde nabestaanden op het moment dat de volgers van die godsdienst op welke manier dan ook door derden vervolgd zouden gaan worden.

Nu begrijp ik gelijk waarom bigamie bij Mormonen niet in het woordenboek staat. Als je als weduwe immers opnieuw huwt zou je bigamie plegen, want je bent nu eenmaal voor eeuwig gehuwd met je overleden echtgenoot. Oplossing : gewoon meerdere echtgenotes tegelijkertijd toestaan en het woord bigamie schrappen. Ik vraag me dan eigenlijk nog steeds af waarom mannen wel meerdere vrouwen mogen hebben en vrouwen niet meerdere mannen (?).

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2247
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
1) A-L-S HET DE LEVENDEN GEEN SCHADE ofte NADEEL TOEBRENGT...

Ja, toch wel een cruciaal bijzinnetje.  Natuurlijk minder 'grijpbaar' die schade of dat nadeel... Hoe ga je de 'schade' meten van nabestaanden die geshockeerd of verdrietig zijn omdat een foto (van het graf) van hun dierbare (man of vader, +1995) op het net werd gegooid door wilvreemden en waar dan nog over gekibbeld wordt (zie bovenstaand tekstje van 28 nov., 9:36 + verwijzing )?!?
Wim's voorbeeld over 'geloof' klasseer ik niet onder 'schadelijk'.  Geloof is dan wel niet meer dominant aanwezig in Europa, maar er is toch geen vijandigheid (wel onverschilligheid of verkleurde berichtgeving), laat staan vervolging!  En dat onze voorouders (NL + B) tot een chr. gemeenschap behoorden is toch algemeen bekend!

2) Wim-D, op jouw ondeugende vraag toch een serieus antwoordje :
Bigamie voor mannen (en niet voor vrouwen) bestond in nogal wat 'primitieve' culturen; gewoon historisch en uit noodzaak gegroeid.  Doorheen de geschiedenis was er enerzijds een tekort aan mannen (o.a. wegens oorlogen en nog vroeger jachtongevallen) en was er dus een vrouwenoverschot, die voor de nieuwe generaties jagers en krijgers moest zorgen.  In de Islam bestaat het nog maar enkel toegestaan : "als de man zijn vrouwen gelijke aandacht & middelen geeft"... Geen wonder dat het percentage veelwijverij weinig of niet meer voorkomt in onze tijden! :-)  In Europa eeuwenlang niet meer officiëel voorkomend onder invloed van het Christendom.  Neemt niet weg dat wij 'genealogen' toch met onze alleenstaande moeders geplaagd zitten (met die 3 van mij misloop ik vele voorouders!).  En... dat vooral onze voorvaders veelvuldig moesten hertrouwen (soms tot 4 à 5 maal!) nadat hun vrouw in of kort na de bevalling overleed, weten we helaas allemaal!  Daarbij hebben we het nog niet over allerlei officieuze relaties (die wel eens voor koekoekskinderen zorgden; als we de studies mogen geloven, nog geen 2%, dit door de sociale controle tot vorige eeuw).  da-aag, Greta

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Viestit: 5668
Ja, ongehuwde moeders. Daar heb ik er in een kwartierstaat een bosje van bij elkaar (zie rode blokjes) plus daar ook dan nog een half kwartierverlies, omdat er nog nakomelingen van één man met zowel zijn eerste als zijn tweede echtgenote in de zelfde kwartierstaat zitten (zie blauwe blokje). Een en ander even wat verkleind, want anders wordt het onoverzichtelijk, maar zo wordt het ook wel héél duidelijk :

Kuva

Voor de duidelijkheid : de rode vakjes zijn onbekende mannen.


pvanduynhoven
male
Viestit: 690
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Beste Tom

Nog een vreemde vaststelling

Betreffende de bevolkingsregisters mocht ik ze wel inkijken in een bepaald stadsarchief in België maar mocht ze niet fotograferen dit in tegenstelling met de DTB boeken.
Die mocht ik wel fotograferen.

MVG

wimdeckers
wimdeckers
Moderator
Viestit: 5668
De gegevens in de DTB-boeken vallen sowieso niet meer onder de privacy-wetgeving. Bij het fotograferen van een bevolkingsregister kunt U wellicht ook de gegevens van derden zien en meenemen op een foto, terwijl die gegevens voor U eigenlijk niet zichtbaar zouden moeten zijn. In Nederland zou dat in ieder geval het geval zijn, want daar staan 4 geboortes op 2 pagina's.
Dus wellicht is dat de reden dat U dan niet mag fotograferen. Wel een beetje erg ambtelijk overigens, want wat moet men met gegevens die men niet nodig heeft (?), maar wel conform de wet.

pvanduynhoven
male
Viestit: 690
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Volgens de ambtenaar waren de bevolkingsregisters staatsbezit.( ???)
Blijkbaar zou dit in de toekomst veranderen.

MVG

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Genealogisch Praatcafé”