Vastaa Viestiin

Na ons overlijden?!?

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2245
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.

Na ons overlijden?!?

Viesti 19 Tammikuu 2015, 09:22

In mei 2014 werd volgende blog voorgesteld :
WAT GEBEURT ER MET UW GEGEVENS NA UW OVERLIJDEN?
waarbij heel wat interessante bedenkingen, tips en voorstellen van leden
Deze blog belandde niet voor niets in "de TOP-10" van 2014!

http://www.geneanet.org/actueel/index.p ... ijden.html

Afgelopen week werd deze blog opnieuw gelanceerd, ditmaal rekening houdend met wat werd gesuggereerd en aan wensen werd opgegeven. 
Hierbij ook een invulformulier om uw wensen officieel kenbaar te maken.

http://www.geneanet.org/actueel/index.p ... ijden.html

Terecht terug in de kijker gesteld want een wel zeer terechte vraag
die ieder van ons, jong & oud, eens moet stellen. mvg, GP

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2245
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Volgende vraag werd op GNN-blog gesteld en ook hier vermeldenswaardig...
"Als nu de melding dat iemand overleden is van een ander lid komt... zo zonder controle,
kan wel eens zijn dat mijn account zo maar weg is en moet ik alles opnieuw aanmaken!"
Een interessante vraag, maar... niemand anders dan 'de eigenaar' van een account
(en eventueel de persoon aan wie de geheime GNN-code werd meegedeeld),
kan bovenvermelde fiche invullen, want enkel op te roepen via 'mijn genealogisch profiel'.
Wees gerust, we hebben ons levenswerk in eigen handen zolang we dat zelf wensen! mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2245
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Toch ook hier mijn reactie van vandaag op het desbetreffende 'overlijdens' blog vermelden, want op GNN blog worden "geen vragen meer beantwoord" :

Nog eens, Jo, het kenbaar maken aan GNN van uw wensen na uw heengaan, kan ENKEL & ALLEEN door "de eigenaar" van de GNN-account
en / of deze die het geheime codenummer bezit...
Ik heb jouw nummer niet :-) dus "ik zal jouw geen loer kunnen draaien" en jij ook mij niet ;-)
En voor iedereen : het aanvraagformulier opvragen kan hier gemakkelijkheidhalve via deze blog, maar kan ook altijd via je GNN-account :
- Aai het oranje veldje bovenaan rechts waar je naam staat;
- ga naar mijn profiel > mijn genealogisch profiel > uw GNN account na uw overlijden
Probeer maar eens uit op andermans boom - dat lukt niet!
Ziezo iedereen kan hopelijk weer op zijn beide oren slapen.  da-aag, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2245
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
De vraag van J.H. laat me nog niet los vandaar toch nog volgende voor de extra wantrouwigen & ongerusten onder jullie...

Een stamboom (i.c. GNN-account) doorgeven doe je sowieso aan een VERTROUWENSPERSOON : een (klein)kind, een (achter)nicht of -neef, of een echte vriend. 
In eerste instantie zou ik me daar persoonlijk niet veel zorgen over maken.
Voor wie wil, kan nog altijd EXTRA VERMELDINGEN aanbrengen in het vak op bovenvermelde aanvraagformulier... er is ruimte voor een persoonlijke tekst voorzien!
Twee fictieve voorbeelden ter illustratie :
vb 1 - overlijdensmelding aan de hand van de overlijdensakte vereist
vb 2 - twee vooraf opgegeven personen moeten die overlijdensmelding doen (bvb een kind en een vriend).  Dit om ev. 'sjoemelen' te vermijden.
GNN biedt ons de mogelijkheid om VIA dat KADER onze STRATEGIE te bepalen.

En dan... voor de MEERDERHEID die hun stamboom wel WIL BEWAREN.
Ook hier kan je toch stipuleren dat aan je stamboom al dan niet mag verder gebouwd worden.
- VERDER BOUWEN betekent dus dat er een naamoverdracht zal zijn, maar - op wens van de overleden 'eigenaar' - dat zijn naam vermeld zal blijven op zijn (levens)werk;
- NIET VERDER BOUWEN staat gelijk met een 'dode stamboom' en ook dat heeft GNN voorzien.  Toch wel belangrijk om dat kenbaar te maken.  Zo ken ik een stamboom van een overleden heel betrouwenswaardig persoon maar waar toch nog een aantal foutjes in stonden, om de eenvoudige reden dat hij nog niet de middelen had waarover wij thans beschikken; denk gewoon maar aan search.arch.be en andere gedigitaliseerde documenten die vroeger moeilijk zo niet toegankelijk waren.

Verdere opmerkingen en / of vragen zijn altijd de moeite waard.  mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2245
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
t.a.v. Jo Saerens e.a. geïnteresseerden,
Al goed & wel je laatste opmerking op het fameuze "overlijdens"blog, maar, daarmee geraken we geen stap vooruit in dit belangrijke debat, want :
- de blogs draaien 'vierkant' na de 'moderatie' want door trage plaatsing kan er geen debat meer op gang komen en... zorgt het enkel voor 'onrust' bij sommigen...
- Als je inderdaad nog een 'probleem' ziet bij de 'wilsbeschikking' van een overleden GN-netter, dan moet die vraag of je suggestie best rechtstreeks aan GNN zelf gesteld worden (Laurent of moederland Frankrijk).
- Zelf zou ik mijn stamboom niet verwijderd zien worden na mijn heengaan... daar kan toch niet mee 'gefoefeld' worden, tenzij GNN voor mij 'heengaat'...  :-(
En dan is het voor ieder genealoog kwestie van zijn of haar stamboom ook op een andere manier te bewaren (via stamboomprogramma, via stamboomboek, via familieleden).
Ik zie nog altijd niet het probleem in, tenzij natuurlijk dat ieder voor zich de geknipte voorzorgsmaatregelen moet treffen. 
Zoals jij ben ik bekommerd om deze problematiek en dus openstaande voor je bemerkingen, da-aag, Greta.

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2245
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Hierbij ga ik me niet mengen in oeverloze discussies en is het op de eerste plaats aan GNN zelf om eens goed te 'denktanken' en duidelijke antwoorden te geven op vragen die GN-netters bekommeren.  Dat is niet aan mij want ik ben niet meer dan een GNN-collega.

Wel er nog eens op wijzen dat er op het formulier voor de 'wilsbeschikking'
een RUIME PLAATS is voorzien OM OP EEN UNIEKE & PERSOONLIJKE MANIER "HET WAT, WIE & HOE" TE VERMELDEN.
Zelf zou ik minstens 2 vertrouwenspersonen aanduiden (ev. nu reeds aanspreken) voor 'de uitvoering' van 'mijn wens',
bvb een nazaat, iemand langs vaderskant & iemand langs moederskant en /of een goede vriend(in).
 
Ingaande op uitlatingen van collega's op het GNN-blog, toch nog het volgende :

"NAAST DE KWESTIE" (Mon + Jo) of... "EEN KWESTIE VAN" (Greta)

Volgens mij gaat het hier op de allereerste plaats om een kwestie van
VERTROUWEN & VERTROUWENSBANDEN OPBOUWEN en
één of meer familieleden ENTHOUSIASMEREN...
In mijn situatie zijn er langs vaderskant 4 mensen onder de 50 die nu al geïnteresseerd zijn maar voor genealogie nu nog weinig of geen tijd hebben; langs moederskant tel ik 2 mensen onder de 55j. die er al mee bezig zijn en... zelfs een 14-jarig neefje volg het op.
We werken "MET VORIGE GENERATIES" maar... ook voor "VOLGENDE GENERATIES"
Slechts enkelen zullen geïnteresseerd zijn en de meesten pas op latere leeftijd, als daar tijd voor is.  Zaadjes kunnen wel gezaaid worden... zeker met kinderen lukt dat : een familieverhaal op hun niveau, een kwartierstaat laten invullen, stamlijnen al spelend afratelen... heb het allemaal gedaan met dat jong grut...  Ook ik kende als kind al veel verhalen langs moederskant ... en dat blijft 'ergens' hangen.

Voor de hard werkende genealogen die hun levenswerk willen behouden, zijn er toch nog tal van mogelijkheden om hun werk voor toekomstige generaties te bewaren :
- een familiekroniek + stamboomboek op stamboomprogramma,
- maar ook op dat goeie ouwe papier en afgeven aan een archief.  Zo staan er in het oerdegelijke Documentatiecentrum te Melle ganse rekken met gedrukte stambomen die voor iedereen in te zien zijn.
- En voor wie naast zijn stamboom ook nog veel documenten verzamelde, is er de ARCHIEFBANK VLAANDEREN, zie hiervoor GNN blog, dd. 25.08.2014
http://www.geneanet.org/actueel/index.p ... deren.html

Ja, een kwestie van je strategie lang op voorhand uit te stippelen!
En aan GNN : alle focus leggen op dat kadertje op het formulier voor wilsbeschikking!
Jullie vooralsnog een lang & inspirerend leven toegewenst, Greta

PS-16.08.2015 - rechtstreekse link : http://www.archiefbank.be/

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Genealogisch Praatcafé”