Vastaa Viestiin

oeroude adellijke stambomen

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Naar aanleiding van de vraag van de heer W.V. op :
http://nl.geneanet.org/forum/?topic=523841.new#new
hier enkele links omtrent die OEROUDE STAMBOMEN van voor 1600...
- Via gedigitaliseerde studies en de GNN-bibliotheek kunnen data soms gecheckt worden : http://nl.geneanet.org/bibliotheek
- Er zijn sites waar 'het kaf van het koren' kan worden gescheiden, zoals de FMG
  (Federation Medieval Genealogy) van Charles Cawley :  http://fmg.ac/Projects/MedLands/   
  alsook : http://www.kareldegrote.nl/
- Op volgend forum debat nog wat bedenkingen over deze adellijke lijnen :
   http://nl.geneanet.org/forum/?topic=503733.0

Ook nog een handvol overwegingen...
1) Nogal wat genealogen doen 'lacherig' over deze oeroude stambomen en soms terecht :
stambomen tot aan het begin van onze tijdsrekening en... dan verder,
de grote Bijbelse figuren uit het Oude Testament tot aan de mythische eerste aardbewoners...
Ze werden opgesteld om te 'bewijzen' dat we allemaal van de eerste aardbewoners afstammen en
dat iedereen familie is van iedereen, maar... eigenlijk weten we dat al, zonder aan genealogie te doen ;-)
Die oude MYTISCHE stambomen, door Ierse monniken opgesteld, dateren pas uit de late Middeleeuwen;
ook koningshuizen komen vaak uit op 'mythische halfgoden'...

2) Anderzijds zijn er historische CLUSTERS in deze eeuwenoude stambomen;
zo leerden we al rond ons tiende jaar wie de ouders & grootouders van Karel de Grote waren; KDG is zowat het einddoel van nogal wat genealogen...
terecht want hij is de EUROPESE PATRIARCH bij uitstek omdat zijn nageslacht vele generaties later nog in vele Europese landen
de touwtjes in handen had (ook al waren het al lang geen 'Carolingers' meer).

3) Ja, genealogie bestaat al eeuwenlang, zelfs in de Bijbel staan verschillende stamlijnen.
Genealogie werd niet alleen bedreven als een vorm van IJDELHEID, maar ook als een vorm van politieke & economische MACHT...
De adellijke klasse kende & kent perfect haar voorouders... stamlijnen werden nauwgezet bijgehouden, kwestie van gronden & macht te concentreren;
adellijke meisjes werden daarom minderjarig uitgehuwelijkt, terwijl 'onze boerendochters' pas na hun meerderjarigheid trouwden...

4) Iemand vermeldt op zijn GNN-verwelkomingblad : "Het is moeilijker te bewijzen dat we niet van Karel de Grote afstammen
dan dat we er wel van afstammen." "Ja & neen" - Het is zo dat wij waarschijnlijk allemaal van deze Europese patriarch afstammen, maar...
we moeten wel een AANKNOPINGSPUNT vinden en liefst na 1550! 
Soms wordt er 'gefoefeld' (bvb iemand met een 'adellijke' naam in zijn boom, maar die één of twee generaties mist... 
eerlijkheidshalve kan naar dat adellijk geslacht verwezen worden...  meer niet.

5) Het spreekt voor zich dat stambomen van NA 1600 altijd betrouwbaarder & preciezer zijn dan deze van VOOR 1600,
want we vertrekken vanuit andersoortige documenten & studies!  We mogen geen 'appelen met citroenen vergelijken'...

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
"Sorry", deze link nog vergeten doorgeven :
over ZIN & ONZIN van oeroude grote stambomen ;
Op wens van de publicist hier geen inhoud van zijn website, maar wel een verwijzing;
zie via zijn linkerblok, onder 'stamboom' :
http://www.laukens.be/genealogie/content/de-stamboom

mvg, Greta


greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Via een persoonlijk mailtje stelt iemand de bewering in vraag dat :
"Iedereen familie zou zijn van de Europese patriarch Karel de Grote"...
Ga het mezelf gemakkelijk maken en jullie verduidelijken met
volgende interessante link (van reeds geciteerde website) : 
http://www.laukens.be/genealogie/content/enkele-rekenoefeningen
waarbij ieder voor zichzelf conclusies kan trekken na lectuur dezer.

Het is niet mijn bedoeling om te veel focus op deze oeroude stambomen te leggen,
maar het is een genealogisch project zoals zoveel andere...
Dankzij één van mijn 11de generatie voorvaders zo'n oeroude stamboom kunnen opbouwen,
niet om via 1 lange lijn snel door te stoten tot aan KDG, maar zorgvuldig deze oeroude kwartierstaat opbouwend
teneinde zoveel mogelijk voorouders in kaart te kunnen brengen.  Enkel de rechtstreekse voorouders, geen oerouwe omes & tantes. 
Dit alles MANUEEL (= zonder Gedcoms) teneinde alles zélf te kunnen checken.
En... deze werkwijze bracht me van de ene verrassing op de andere...
In grote lijnen :
1) Die kleine landadel die ik zo rond 1300 op het spoor kwam, blijft eeuwenlang onder mekaar trouwen
    en (in mijn geval) verlaat nauwelijks de streek die nu Pas-de-Calais Nord (Frankrijk) noemt...
    Gevolg hiervan is dat ik veel gezinnen tel voor 1100 waarbij 3, 4 zelfs 5 kinderen voorouders zijn, m.a.w. veel 'kwartierverlies'...
2) Mijn stamboom 'spat wel uiteen in een mooi vuurwerk' ten tijde van de kruistochten... 
    Er komt niet alleen een mix met kleine adel uit verdere streken,
    maar ook tussen 'hogere' & 'lagere' adel; ook de inval der Noormannen (vanuit Scandinavië) en de vele versterkte forten
    (zowat "the Antlantic Wall" van toen), schudden de kaarten stevig door elkaar...
    met als gevolg dat ik onder de oudste patriarchen wel 20 Europese nationaliteiten tel...
3) En, de eenvoudigste maar kernachtigste definitie van "oude adel" na deze opzoekingen is (voor mij) :
    "families waarvan de roots uiteindelijk bij koningen & keizers uitmonden."

>>> Veel complexer dan hier in vogelvlucht, maar met deze werkwijze kom je tot de vaststelling dat ik - en de meesten onder jullie -
       niet één keer maar vele tientallen keren nazaat zijn van ons aller patriarch KDG!
       Voor wie zo'n oude lijnen vond, check zelf op je GNN-account, via bovenbalk :
       grafieken & lijsten > afstammelingen (van enkele oeroude patriarchen).

Tja, oeroude stambomen... het blijft een TABOE
en wordt door sommigen bekeken als 'NIET ERNSTIG' en 'OPSCHEPPEN'...
Zelf heb ik tot 1600 een overwegende  'boerenbuitenstamboom' waaronder voorouders
die als 'pauper' werden begraven en alleenstaande moeders - ze zijn me allemaal even dierbaar -
maar door die oeroude stamboom voel ik me meer dan ooit EUROPEAAN!
Wie nog met opmerkingen of vragen zit en niet op 't forum wil,
stel ze ev. via mijn 'elektronische postduif' - ik zet dan anoniem op dit forumplaatsje.
Wie weet, kunnen we er hier met enkelen verder op ingaan.  mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Aanzet tot een casestudy : Guilhelm de Gellone (751-812)
Dankzij deze voorvader zou ik via de Exilarchen van Babylon (= hoofd der Joodse ballingen in het hedendaagse Irak)
wel eens kunnen afstammen van niemand minder dan... Koning David (1042BC-972BC)!
Een WISHFULL THINKING, zeker voor al wie de Bijbel als levensboek heeft...  We spreken dan nog niet over het feit
dat via koning David er 'in één rechte lijn' zou kunnen doorgetrokken worden tot aan 'het eerste' mensenpaar... 
Zowel (vroegere) Engelse, Duitse en Franse vorstenhuizen zouden van deze Babylonische exilarchenlijn afstammen...

Primo - Op de GNN-stambomen zijn de JA/NEEN standpunten ongeveer 75/25 over de voorouders van GDG, maar... een grote genealogische richtlijn zegt :
"Het is niet omdat 9 keer 'A' wordt beweerd en 1 keer 'B' wordt beweerd dat het A-kamp gelijk heeft!"...

Secundo - Stambomen tot rond 1600 (of nog tot 1550, bvb bij overlijdensakte van een hoogbejaarde rond 1610, met leeftijdsaanduiding)
gaan enkel & alleen uit van aktes die nu, in het digitale tijdperk 'door iedereen' (digitaal) kunnen worden opgespoord.
Stambomen van vroegere eeuwen kunnen enkel & alleen worden opgemaakt aan de hand van historische studies en oeroude bronnen;
dankzij (gedigitaliseerde) studies kan er nu nog volop verder gegraven worden.
Zie bvb de GNN-bibliotheek, maar vooral doctoraatsstudies en masterproeven (voorheen licentiaatsthesissen) van de faculteit L&W, Geschiedenis), zo : http://www.ethesis.net/index.htm
(Opgelet : vallen onder 'wetenschappelijke publicaties, dus publicatieverbod, tenzij toestemming van de auteur!).

Tertio - Terugkerend naar Guilliaume de Gellone... De belangrijkste bronnen zijn deze uit de tijd (eeuw) zelf! 
Maar, ook hier kan al 'geschiedenisvervalsing' zijn opgetreden...
Even dichter in de tijd en vrij goed gekend : https://books.google.fr/books/about/Bruges_et_le_Franc_ou_Leur_magistrature.html?id=WlRbAAAAQAAJ&hl=nl
Enerzijds een goed (gedigitaliseerd) referentiewerk over Brugse Patriciërsfamilies,
maar anderzijds met flink wat korrels zout te nemen, want geschreven om de aristocratie te 'plezieren',
m.a.w. arme takken werden niet vermeld en oudere werden er soms bij gesleurd...

Neergetypt n.a.v. forumvraag : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=524854.new#new
En... verdere bedenkingen & info zijn welgekomen

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Hierbij sluit ik me volledig aan bij de stellingname van Jo over de KDG-site. (PS - Heeft zijn reactie verwijderd)
Zelf heb ik weinig of niet met die database gewerkt want vooral voor collega's met uitvalsbasis in NL en deels VL.
Ik consulteerde ze enkel om "kaf" te ontdekken, want... hoe dichter bij ons aller Karel (jawel!), hoe meer al dan niet bewuste fouten...
>>> Dus : als de KDG site stelt dat er voor een bepaalde afstamming geen afdoende bewijzen zijn of
       dat een afstamming wordt tegengesproken, dan houd ik daar rekening mee.
Zelf heb ik het geluk om een Franse uitvalsbasis te hebben in de 14de eeuw.
Het is nu eenmaal zo dat er veel meer & betere oeroude bronnen zijn voor FRANKRIJK dan voor onze Lage Landen!
En... niet te vergeten : er ook veel meer historische werken uit Frankrijk in de GNN-bibliotheek zitten - logisch natuurlijk. 
Zo heb ik enkele "zwakke schakels" dankzij de GNN-bibliotheek kunnen "versterken". 
Als er al sprake zou zijn van "geschiedsvervalsing" in de tijd zelf (van alle tijden helaas!),
dan is het aan GNN om die boeken er af te halen, maar ik heb daar zelf tamelijk veel vertrouwen in. 
Ook Wikipedia geeft interessante uitgangspunten en men moet zeker niet "het kind met het badwater weggooien". 
Tot slot : ongelooflijk hoeveel niet-digitale én digitale bronnen er nog altijd vrijkomen in deze tijd...
mvg, Greta

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Als een 'algemene' reactie op : http://nl.geneanet.org/forum/?topic=538433.new#new
"WIE IS DE RECHTMATIGE (GEDCOM) EIGENAAR van die oeroude stambomen?..."

(1) De echte rechtmatige eigenaars zullen we wel uit hun graven moeten toveren, want het gaat hier meestal (95%?) om stambomen
      die eeuwen geleden werden opgemaakt ten dienste van vorstenhuizen en adelijke families.  Met eventuele geschiedvervalsing moet
      dan ook rekening worden gehouden, alhoewel deze genealogieën een niet onbelangrijk deel zijn van onze oudste Europese geschiedenis
      (zoals we ze al op de basisschool leerden).  Dit alles wel gestaafd met oeroude documenten & geschriften,
      idealiter te checken in universitaire biblitoheken en grote archieven...

(2) Persoonlijk ben ik anti overnemen van GEDCOM's, maar ieder z'n mening daarover gegund...
      - Positief is dat zo die onvermijdelijke kopiëerfouten kunnen vermeden worden en 
        spaart veel tijd uit, maar... geeft veel minder voldoening en 'binding' met je familietakken.
      - Negatief is dat er heel wat "Spielerei" tussen zit, zo die mytische stambomen van koningshuizen met 'halfgoden' als hun oudste patriarchen,
        en... die vlotjes overgenomen worden, tot en met dat 'mytische' eerste mensenpaar...
      Ook zijn die oeroude stambomen van zij die hun research ernstig nemen, nooit af... "under construction" zoals dat in onze vaktaal heet...
      Eventuele correcties & aanvullingen staan bij de meeste 'gedcomgenealogen' dan ook niet meer vermeld... 
      En, sommigen doen zelfs de moeite niet om de persoonsfiches na te lezen... Zo leiden die Gedcomstambomen hun eigen leven...
      Zelf voorzie ik mijn fiches met aantekeningen en die worden soms overgenomen - mag, maar... tot en met berichtjes voor mijn eigen familie,
      zoals : "zowel een voorouder van mijn oma als opa", of : "ook voorouders van nichtje X of neef Y"  ;-)

(3) Mijn stamboom voor 1500 (niet te vergelijken met mijn stamboom van na 1500!), tak na tak, persoon na persoon gecheckt & handmatig ingevuld,
      nl. vergeleken met GNN-collega's, zèlf conclusies gemaakt (zo 10-jarige moedertjes of  90-jarige vaders als valse data); 
      digitale bibliotheken e.a. bronnen geraadpleegd, waarbij de GNN-bibliotheek regelmatig hulp biedt (vooral voor franse takken).
      >>> Gedcoms nooit klakkeloos overnemen en alles checken...
      >>> Het gaat hem toch om kwaliteit en niet om kwantiteit (aantal personen in de boom)...

(4) Alhoewel hier meestal geen sprake kan zijn van een "rechtmatige eigenaar" aangezien al deze oeroude data "collectief bezit" zijn,
     werden sommige familietakken wel extra onderzocht door hun eigentijdse naamdragers; in dat geval proberen achterhalen door wie...

(5) Een methode die door historici veelvuldig wordt gebruikt is om de OERBRON op te sporen door
     een "stamboom" van al die bronnen (i.c. stamboompublicaties) te maken.

fluffy82
male
Viestit: 275
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Om even terug te komen op de "oeroude adelijke stambomen": een site die ik vaak en graag gebruik - maar natuurlijk steeds met een kritisch oog - is http://fmg.ac/Projects/MedLands/

Zij proberen een algemene stamboom op te stellen van de Europese adel in de Middeleeuwen, volledig gefundeerd door bronnen, met waar nodig ook een discussie over de betrouwbaarheid van die bronnen, verschillende mogelijkheden enz.

Zoals iedereen heb ik ook verschillende links naar deze Middeleeuwse adel. Eentje neem ik met een korrel zout, namelijk een familie die zou afstammen van een bastaard van een Graaf van Vlaanderen... Maar een andere, die van de familie van mijn betovergrootmoeder Catherine Copley, is zo goed als zeker "echt". De Copley familie was een belangrijke familie van landeigenaars en is zonder veel problemen te traceren via de administratie van hun landgoederen, via getuigen van andere aktes, brieven en uiteraard de grafmonumenten, tot de inval van Willem de Veroveraar in 1066.
Het is dus mogelijk :)

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Hierbij verwijzen we graag naar het jarenlange studiewerk van de heer R. Van Elslande,
een betrouwbare bron :  http://nl.geneanet.org/forum/?topic=503733.new#new (# 13 en 14).

Tevens warm aanbevolen om andere betrouwbare studies ook via dit forumtopic te signaleren. 
Het is nu eenmaal soms erg moeilijk om de bronnen van genealogische research te ontdekken voor 1500 en vroeger...

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
(1)
Gelezen op het Franstalige blog en t.a.v. zij met oeroude Franse voorouders :
de verschillende betekenissen van de aanspreking sieur
In één zin hier : niet alle 'sieurs' waren daarom adellijke heren, mogelijks notabelen.
(2)
Onlangs ergerde iemand zich op het forum omdat hij via de Geneanet nieuwsbrief zoveel 'overeenkomsten' kreeg voor een voorouder uit de 12de eeuw.
Uiteraard zijn er hoe verder men in de tijd teruggaat, steeds meer GNN-collega's met diezelfde gemeenschappelijke voorouders  ;-) 
Eigenlijk niet zo'n obstakel, want na een tijd 'kent' men die oeroude GNN-stambomen, kan men ook het kaf van het koren onderscheiden,
zoals geen rekening houden met 'de zoveelste gedcom' die de ronde doet...
Zeker voor die oeroude tijden, worden er massaal gedcoms uitgewisseld, want geen vergelijk met de klassieke stamboom tot pakweg 1550, waar men
aan de hand van DTB-registers, aangevuld door secundaire bronnen zoals Weesaktes en Pachtcontracten, een betrouwbare stamboom kan samenstellen...
Best alles nog eens zélf nauwgezet checken en die 'overeenkomsten' beschouwen als niet meer dan 'waardevolle wegwijzers om veel zoekwerk uit te sparen';
steeds weer vergelijken en zélf conclusies trekken.
(3)
Daarbij vooral ook andere bronnen consulteren...
- De GNN-bibliotheek  (wel voor betalende GNN-leden),
  googelen op adellijke geslachten en, de hiervoor reeds aangehaalde gespecialiseerde sites.
- Zeker ook ernstige research raadplegen van personen die al 'een half leven' lang zoeken, zo #13 van :  Vlaamse en Henegouwse adel 
  (+ verdere verwijzingen op blz.2 van dit forumtopic, via cijfertje 2 linksboven).
- Of, research van profs Geschiedenis (zo W. Prevenier, Univ. Gent) of thesissen.
  In deze gevallen zeker de bron vermelden want 'wetenschappelijk werk'!
- Voor oeroude middeleeuwse grafschriften zie : Epigrafie (2 tekstjes).  Ze kunnen een lanceerbasis vormen voor een oeroude stamboom.

wvanbrande
wvanbrande
Viestit: 85
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Hadden de Romeinen en oude joden (voor 1500 bvb) stambomen ?

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Een kort vraagje, maar... dat een grondig antwoord vereist!
Velen nemen dan wel allerlei oeroude Joodse en Romeinse stambomen over,
maar belangrijk is om dit alles kritisch te bekijken én het verhaal erachter wat te kennen!

(1) Oeroude Joodse stambomen
Het Joodse volk behoort tot de oudste volkeren ter wereld, waarmee wordt bedoeld dat hun geschiedenis werd overgeleverd en
hun godsdienst (vooral wat wij het 'Oude' Testament noemen), hun gebruiken en rituelen tot op vandaag in ere worden gehouden;
zelfs ongelovige Joodse families besnijden hun babyzoontjes, eten 'kosjèr, vieren Sjabbàt (veel meer rustdag dan onze zondag)
en de feesten (zoals Pèsach, het grootste feest).

Het is geen 'missionerende' godsdienst (zoals bij christenen en moslims) - integendeel - alleen wiens moeder Joods is
mag zich Joods noemen en wie Jood wil worden moet het Jodendom bestuderen en de rituelen ondergaan (o.a. besnijdenis).
Een volk met een oeroude schriftelijke cultuur en... stambomen van hun grote religieuze en politieke figuren werden
van oudsher rigoureus bijgehouden! Deze oeroude stambomen zijn betrouwbaarder dan onze middeleeuwse stambomen!
Zo via de 'Exilarchen' van de Babylonische ballingen : http://www.dangoor.com/74059.html
De lijst van Babylonische Exilarchen (de leiders in de ballingschap) gaat in rechtstreekse lijn terug tot Koning David.
Vanaf de Exilarch Haninai ben Kafnai ha-David (°Babylon, °ca.560 vChr.) tot aan Koning David (1042BC-972BC) zijn er nog
56 generaties! Door de Bijbel kennen we nog Davids vader Isai, zijn grootvader Obed en zijn overgrootouders Boaz & Ruth.

Nog een kanttekening - Ook in de Bijbel (het O.T. en N.T.) staan nogal wat 'stambomen' en vele stamlijntjes.
Tot aan koning David mogen we aannemen dat ze kloppen. Daarvoor zijn die stambomen deels mythisch en moet men,
zoals bij andere Bijbelse verhalen, de boodschap ervan proberen te ontdekken.
Als men bvb de stamboom van Jezus verbindt aan deze van koning David (wat kan), maar... dan verder tot in de oertijden,
dan is zulks vooral symbolisch te verstaan, namelijk in die oeroude stamboom van Jezus staan - net zoals bij ons -
'edelmannen en bedelmannen' en alleenstaande moeders met bastaardkinderen, 'heiligen' en 'slechteriken',
waarmee wordt bedoeld, dat Jezus net zoals iedereen, een 'normale' stamboom heeft!
Maar... de vermelding van het nageslacht van Jezus in stambomen is pure nonsens;
niet alleen onaanvaardbaar volgens de Bijbel (N.T.), maar er zijn ook geen bewijzen,
alleen wat fictieromans, zoals de da Vinci Code (waarbij de auteur zelf toegeeft dat zijn werk fictie is).

(2) De Romeinse stambomen
Bijlange niet zo rechtlijnig en betrouwbaar! Dus niet zomaar allerlei 'genealogische publicaties' klakkeloos overnemen.
Googel verder op Joodse en Romeinse stambomen en probeer je zoveel mogelijk op oude geschriften en studies te baseren
en niet op wat eindeloos wordt overgenomen in stamboompublicaties, tenzij data van genealogen die hun bronnen vermelden.
Ook de bibliotheek van Geneanet heeft wat te bieden voor haar premiumleden; zomaar een voorbeeld :
https://nl.geneanet.org/fonds/bibliotheque/?go=1&size=20&with_variantes_nom=&with_variantes_prenom=&with_variantes_nom_conjoint=&with_variantes_prenom_conjoint=&prenom_operateur=or&name=Julius+Cesar&prenom=&q=
Bij de Romeinen waren er wel lange rijen 'patriciërs' en senatoren, zo wat te vergelijken met onze edelen,
maar later kwam ook het 'plebs' (het gewone volk zonder stamboom) aan de macht...
Nog iemand met aanvullingen en / of opmerkingen?

mvg, Greta
PS - Overloop ook eens voorgaande tekstjes.

wvanbrande
wvanbrande
Viestit: 85
Sukupuu: Ei-graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Dank U zeer

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
(1)
Een aanrader voor belangstellenden in oeroude Vlaamse adellijke stambomen :
"Heren en ridders in het 14de eeuwse Vlaanderen", gebaseerd op het 16de eeuwse "Wapenboek De Coninck",
door J.M. van den Eeckhout, 2004 - http://lib.ugent.be/nl/catalog/rug01:000823068
324 Wapenbeschrijvingen + afbeelding waarbij 2/3 met naam en voornaam der houders.
Verdere situering in de tijd der personages gebeurde mee door zegelbeschrijvingen en vermeldingen in oorkonden.
Zo werden meer details ontdekt van hun officiële functies en de zo belangrijke familiale banden;
dit alles vergeleken met andere gezaghebbende wapenboeken (vooral dat van Beckberghe).
Een verhelderend en overzichtelijke studie. Het boek is nog te koop, maar is ook raadpleegbaar in bibliotheken.

(2)
Dieper graven via Geneanet (F) :
https://www.geneanet.org/blog/post/2017/06/challenge-az-a-armoriaux#post-comments : over wapenschilden en ,-boeken
+ verdere info en referenties via de linkjes voor wie zich wil verdiepen in de Heraldiek!

(3)
https://www.geneanet.org/bibliotheque-genealogie/topics/nobiliaire/nobiliaire (voor premium).

NB - Even naar boven scrollen voor eerdere tekstjes.

nbrussee
nbrussee
Viestit: 4
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Ik heb de 500 H Dna test bij XXXXXXXXX laten doen.
Wie o wie zou me met kennis van zaken verder kunnen helpen?

NB - Mailadres verwijderd ter voorkoming van spam; via je naam boven je foto kan men je bereiken op je contactblad.
+ naam van het commerciële bedrijfje moeten verwijderen/ GP

greetjepittery
greetjepittery
Moderator
Viestit: 2347
Sukupuu: Graafinen
Tarkastele heidän sukupuutaan.
Eigenlijk moeten die commerciële bedrijfjes ZELF de nodige verduidelijkingen aanbieden willen ze geloofwaardig overkomen!
En, ik betwijfel of je van hieruit een pasklaar antwoord van een forumvolger kan ontvangen...
Aangezien we vanuit Geneanet geen reclame mogen maken voor 'DNA-bedrijfjes' heb ik de naam van vermeld bedrijfje
moeten verwijderen, maar - wie weet - kan iemand via persoonlijke mail nog wat algemene tips geven (??)...

Het is precies omwille van de wel heel gevoelige materie die DNA kan prijsgeven
dat landen zoals Frankrijk verbieden om DNA-test 'te grabbel te gooien' op internet
en dat is wat allerlei commerciële bedrijfjes precies doen.
Zelf wil ik niet ingaan op allerlei commerciële aanbiedingen die hier regelmatig bij ons binnenkomen
(zo rond de feestdagen weer, als 'kerstgeschenk'...).
Meest betrouwbaar is de niet commerciële, universitaire research (waar België, univ. Leuven bij de koplopers hoort);
ze hebben al grote databanken (weliswaar voornamelijk voor VL), maar ze blijven discreet met hun gegevens
(zie blz.1 + 2 van het DNA-forumtopic, https://nl.geneanet.org/forum/viewtopic ... 9&t=510407).

En, oeroude stambomen opbouwen moet op de eerste plaats nog stap per stap gebeuren.
Als ik via één van mijn 2.048 (!) elfde generatie voorouders een oeroude KDG-stamboom heb kunnen opbouwen,
dan is dat op de eerste plaats met wat geluk geweest
(want de roots van die 11de generatie voorvader ontdekt in een 17de eeuws uitvoerig proces, in archief 'vertaald').
Verder was het - in mijn geval toch - van de ene generatie na de andere verder zoeken :
van een rijke landheer naar stadsnotabelen, naar enkele eeuwen kleine landadel en dan,
vanaf de kruistochten met zijn mix van allerlei standen en streken, naar grote landadel,
waarbij je dan 'automatisch' uitkomt bij ons aller Karel de Grote.
Eén van de leidinggevende en gezaghebbende figuren van Familiekunde Vlaanderen (= de tegenhanger van de NGV)
stelt dat we mathematisch allemaal van KDG afstammen,
maar de kwestie is natuurlijk om tot aan die grote landadel te geraken.
Idem voor de afstammelingen van Hugenoten stap per stap geduldig opzoeken in archieven
of te rade gaan bij 'andere H-afstammelingen hoe verder te zoeken.
mvg, Greta

Vastaa Viestiin

Palaa sivulle “Genealogisch Praatcafé”