Geneanet > Haku > Kirjasto

Y.S.K.V. ja S.-Liiton 50-vuotishistoria : muistojulkaisu

Premium jäsenille varattu asiakirja

Saa koko Geneanet Kirjaston: vanhat kirjat, monograafit, vanhat sanomalehdet jne. Yli 3 biljoonaa lueteltua henkilöä, kultakaivos, jota sinun ei tulisi ohittaa rikastuttaaksesi sukututkimustasi!
4,13 $:sta per kuukausi

Y.S.K.V. ja S.-Liiton 50-vuotishistoria : muistojulkaisu

Y.S.K.V. ja S.-Liiton 50-vuotishistoria : muistojulkaisu

Lähde : FamilySearch

Y.S.K.V. ja S.-Liiton 50-vuotishistoria : muistojulkaisu

Y.S.K.V. ja S.-Liiton 50-vuotishistoria : muistojulkaisu

Lähde : FamilySearch

Tulokset : WIRKKUNEN


Sivu 48

Wirkkala, rahastonhoitajana John Penttilä, järjestäjänä Richard Wirkkunen, vartijoina Victor Silver ja Nels Stenman.


Sivu 50

johtajana Arvid Moisio, ensim. varajohtajana Richard Wirkkunen, toisena varajohlajana Hanna Laity, pöytäkirjurinat John Toikka, rahastonkirjurina Chas. Wirkkala, rahastonhoitajana John Penttilä,


Sivu 52

Virkailijoina toimivat: johtajana Richard Wirkkunen, ensim. varajohta­ jana Victor Lundman, rahastonkirjurina Chas. Wirkkala, rahastonhoitajana John Penttilä.


Sivu 59

Sven Lonberg, Chas. Lauru ja Richard Wirkkunen.


Sivu 62

toinen varajohtaja Alice Wiinamäki, pöytäkirjuri Richard Wirkkunen, ra­ hastonkirjuri Chas. Wirkkala, rahastonhoitaja J. V. Niemi, järjestäjä Emilia Peuhkurinen, ovenvartijat Antti


Sivu 216

johtaja Emil Palander, päämajan kirjuri Richard Wirkkunen, y.m.


Sivu 245

pitkälle, että kutsuttiin päämajan kirjuri Richard Wirkkunen tänne perustamaan maja.


Sivu 265

Majaa perustamassa oli Astorian majasta Richard Wirkkunen ja Ladysmithin majasta Alvar Kotila. Perustavia jäseniä olivat Väinö Mieltty, Elo Mieltty, Aarne


Sivu 283

on tullut maksamaan. Toimittajaksi valittiin Richard Wirkkunen.


Sivu 285

kuukausijulkaisuksi 32­ sivuisena. Toimittajaksi valittiin Richard Wirkkunen.


Sivu 287

varajohtajaksi John Partio, kir­ juriksi Richard Wirkkunen, rahastonhoitajaksi John Penttilä, valtuusjäseniksi Emil Palander, W. Aarniokoski, F. W. Jaakkola, G. L.


Sivu 290

toiseksi varajohtajaksi Richard Mattila, kirjuriksi Richard Wirkkunen, rahastonhoitajaksi John Penttilä, val­ tuusmiehiksi W. Aarniokoski, Paul Thompson, August Terho, J. W.


Sivu 291

varajohtajaksi Arva Lassila, kir­ juriksi Richard Wirkkunen, rahastonhoitajaksi Chas. Laiti, valtuusjäseniksi Matt Pietarila, Walter Mork, Victor I. Palmrose, Sven Littow


Sivu 292

toiseksi varajohtajaksi Matt Heikkinen, kirjuriksi Richard Wirkkunen, rahastonhoitajaksi Matt Pieta­ rila, valtuusjäseniksi F. W. Jaakkola, Wm. Reinikka, Antti Niemi, Nick