Geneanet-aloitussivu > Yleiset käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Geneanet käyttää ”tietosuojailmoitusta” ja muuttaa yleisiä käyttöehtojaan. Tämä päivitys tulee voimaan 1.10.2021. Lisätietoja voit lukea tältä sivulta.

(Viimeinen versio: 15. marraskuuta 2023)

Sisällysluettelo


1. Johdanto
2. Käsitemäärittelyt
3. Palvelun esittely
4. Sivuston käyttö
5. Geneanet Premium
6. Genealogisten tietojen säilytys palvelimilla
7. Genealoginen testamentti -palvelu
8. Jäsenten genealogisten tietojen omistusoikeus ja ei-kaupallisuus
9.Keskustelufoorumit-palvelu
10. Geneanet-viestipalvelu
11. Käyttäjän vastuu
12. Geneanetin vastuu
13. Henkinen omaisuus
14. Sivuston ja näiden käyttöehtojen muutos
15. Ylivoimainen este
16. Sekalaista

1. Johdanto

Geneanet-sivusto(jäljempänä ”sivusto”) on Internetissä käytettävissä olevaverkkosivusto, jonka osoite on www.genearnet.org ja jota julkaiseeyhtiö Geneanet SAS, merkitty Pariisin kauppa- ja yhtiörekisteriin(RCS) numerolla B 428 812 572, osakepääoma 53 814,40 euroa,EU:n alv-nro FR 60428812572, rekisteröity päätoimipaikka Geneanet165 bis, rue de Vaugirard 75015 Paris (Ranska). Sivuston tehtävänäon mahdollistaa sukututkimuksen harrastaminen kaikille.

Geneanet-sivuston palvelimia isännöi yhtiö Geneanet SAS, kotipaikka 165 bis rue de Vaugirard, Pariisi, 15. kaupunginosa (Ranska). Geneanet-sivuston julkaisujohtaja on Christophe Becker, hän on samalla yhtiön Geneanet SAS pääjohtaja.

Geneanettarjoaa sivustollaan laajan valikoiman verkkopalveluja (jäljempänä”palvelu” tai ”palvelut”) liittyen sukututkimukseen jasukujen historiaan. Verkkosukupuu-palvelu on käytettävissä myösmobiilipäätelaitteilla (älypuhelimilla ja tableteilla) lataamallasovelluksia muun muassa Google Play- ja App Store -alustoilta.

Sivustonkäyttö kokonaisuudessaan tai osittainkin edellyttää, ettäkäyttäjä hyväksyy täysimääräisesti nämä yleiset käyttöehdotja sitoutuu noudattamaan niitä tarkasti.

Nämä yleiset käyttöehdot ovat luettavissa sivuston kirjautumislomakkeelta tai osiossa Yleiset käyttöehdot sivuston sivun alalaidassa. Jollei toisin nimenomaisesti mainita, kaikki uudet palvelut tai palvelun muutokset julkaistaan näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

(Paluu sisällysluetteloon)

2. Käsitemäärittelyt

2.1. Käyttäjät ja jäsenet

Geneanet:Yhtiö Geneanet SAS tai muu saman konsernin yhtiö eli sen sisar-,emo- tai tytäryhtiö.

Käyttäjä:Vierailija, joka käyttää sivustoa ja/tai jotain sivustollatarjottavaa palvelua. Käyttäjillä voi olla useita statuksia:käyttäjä, jäsen, Premium-jäsen.

Jäsen:Sivustoon maksutta rekisteröitynyt käyttäjä, joka tunnistetaanyhteyden muodostamisen yhteydessä. Rekisteröinti antaa hänellepääsyn tiettyihin palveluihin, muun muassa Geneanet-tiliin.

Premium-jäsen:Jäsen, joka on tehnyt Premium-tilauksen täyttämällätarkoitukseen varatun lomakkeen ja maksanut kertaluontoisen summan.Premium-tilaus antaa pääsyn useisiin etuihin, joiden luettelonluettavissa sivuston Geneanet Premium -sivulla.

Geneanet-tili:kaikki 2.2.1 kohdassa tarkoitetun jäsenen henkilötiedot, joita hänhallinnoi vapaasti (tietojen lisäys, poisto, muutos). Tietyt tilintiedot ovat pakollisia tiettyjä palveluja käytettäessä(esimerkiksi postiosoite henkilöltä, joka haluaa julkaistasukupuunsa Geneanetissä).

Avustaja: sivuston jäsen, joka jakaa henkilökohtaiset arkistonsa sivustolla käyttöön tarjottujen erilaisten palvelujen välityksellä.

2.2. Tiedot

2.2.1. Jäsenten henkilötiedot

”Jäsenten henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoa, jonka avulla sinut voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti. Lisätietoja siitä, miten me käsittelemme sinun henkilötietojasi, saat tietosuojailmoituksestamme, joka on luettavissa täältä.

2.2.2. Genealogiset tiedot

”Genealogisillatiedoilla” tarkoitetaan kaikkia, mahdollisesti nimellävarustettuja tietoja, jotka on tallennettu tai syötettyvapaaehtoisesti johonkin sukupuuhun (Geneanetin sukupuutyökalunavulla) tai muun Geneanetin tarjoaman julkaisupalvelun avulla.

”Genealogisilla yhteistyötiedoilla” tarkoitetaan käyttäjien Geneanetissä julkaisemia tietoja tai asiakirjoja, erityisesti sellaisia tietoja asiakirjoja, jotka eivät liity minkään jäsenen sukupuuhun vaan jotka on jaettu vapaasti kaikille sivuston käyttäjille.

(Paluu sisällysluetteloon)

3. Palvelun esittely

Palveluntarkoituksena on antaa käyttäjälle mahdollisuus rekonstruoidasukupuunsa ja sukuhistoriansa.

Tältä osin Geneanet, palvelinten isännöijä, asettaa käyttäjiensä saataville parametroitavia tiloja ja työkaluja sukupuiden laatimiseksi ja sukututkimusten suorittamiseksi.

(Paluu sisällysluetteloon)

4. Sivuston käyttö

4.1. Yhteyden muodostaminen sivustoon

Internet-liittymän haltija voi muodostaa vapaasti yhteyden sivustoon ja vierailla sillä. Tietyt palvelut ovat kuitenkin ainoastaan jäsenten käytettävissä (ks. 4.2.4 kohta). Eräät muut ovat vain Premium-jäsenen käytettävissä (ks. 5 kohta).

4.2. Rekisteröityminen palveluun

4.2.1. Rekisteröitymismenettely

Käyttäjäpääsee jäseneksi täytettyä rekisteröitymislomakkeen. Käyttäjänrekisteröityminen jäseneksi tulee voimaan Geneanetin hänellelähettämän rekisteröitymisvahvistusviestin vastaanottohetkellä.

Rekisteröityminenon mahdollista luonnollisille henkilöille ja sukuseuroille tai-yhdistyksillä, jotka eivät tavoittele voittoa. Nimenomaisestijäseniksi ei hyväksytä teollisia, kaupallisia, käsiteollisiayrityksiä tai ammatinharjoittajia, olivatpa nämä ranskalaisia taiulkomaalaisia.
Käyttäjä täyttää rekisteröitymislomakkeen,joka on saatavilla sivustolla, merkitsemällä siihen vaadituttiedot. Näiden tietojen avulla käyttäjä voidaan tunnistaavarmasti. Geneanet tallentaa sen tietokoneen IP-osoitteen, jostarekisteröityminen Geneanetiin tehdään. Käyttäjä antaa niinikään edellä 4.2.2 kohdassa tarkoitetun käyttäjätunnuksen jasalasanan .

Mikälipakollisia tietoja puuttuu tai ne vaikuttavat ilmeisen virheellisiltä(väärä henkilöllisyys, keksitty osoite jne.), Geneanet varaaoikeuden lakkauttaa vastaavan Geneanet-tilin ilman irtisanomisaikaa.

Jos käyttäjä haluaa jäseneksi, hänen on huolehdittava siitä, että hänen sähköpostiosoitteensa on avoin Geneanetin hänelle lähettämille viesteille ilman, että Geneanet joutuu käyttämään sähköpostin vahvistusjärjestelmää tai muuta roskapostin suodatinjärjestelmää. Jos käyttäjällä on tällainen järjestelmä käytössään, hänen tehtävänsä on määrittää se niin, että Geneanetin (tekstimuotoiset ja HTML-muotoiset) viestit tulevat perille. Jäsenen status edellyttää, että Genenatiin rekisteröityneet henkilöt suostuvat vastaanottamaan ns. palveluviestejä, jotka ovat välttämättömiä Geneanetin ja sen jäsenten hyvän asiakassuhteen ja sivuston asianmukaisen käytön kannalta.

4.2.2. Jäsenen tunnistaminen

Jäsenelläon käytettävissään henkilökohtainen käyttäjätunnus jasalasana, jotka mahdollistavat yhteyden muodostamisen hänenstatustaan vastaaviin palveluihin.

Käyttäjätunnus

Rekisteröitymishetkelläjokainen Geneanetin käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksenja salasanan. Käyttäjä ei voi valita jo käytössä olevaa taiollutta käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnus on ainutkertainen jayksilöi jäsenen. Käyttäjätunnusta kysytään järjestelmällisestijäseneltä hänen ollessaan vuorovaikutuksessa sivustolla, jotta häntunnistautuu varmasti ja hänelle saadaan henkilökohtainen vastaus.

Käyttäjänon valittava käyttäjätunnuksensa Ranskan lainsäädännön jaerityisesti yleistä järjestystä ja hyvä tapoja koskevan lainvaatimusten mukaisesti. Käyttäjä pidättyy levittämästäkäyttäjätunnuksellaan (poliittisia tai muita) kiistanalaisiaviestejä. Geneanet arvioi käyttäjätunnuksen kiistanalaisuudenvapaasti.

Salasana

Käyttäjä valitsee henkilökohtaisen ja salassa pidettävän salasanan. Käyttäjä on yksin vastuussa salasanansa käytöstä. Käyttäjä sitoutuu pitämään salasanansa salaisena ja olemaan paljastamatta sitä missään muodossa.

4.2.3. Rekisteröitymisen voimassaoloaika

Käyttäjänrekisteröityminen on voimassa määräämättömän ajan, tämänkuitenkaan vaikuttamatta osapuolten oikeuteen irtisanoa sopimussuhdemilloin tahansa yksipuolisesti ja perusteluja tai vahingonkorvaustatarvitsematta.

Erityisestikäyttäjän rikkoessa näiden yleisten käyttöehtojen lausekkeitaGeneanet varaa itselleen oikeuden lakkauttaa vastaava Geneanet-tiliilman irtisanomisaikaa tarvitsematta maksaa minkään suuruistavahingonkorvausta tai palautusta maksullisenkaan tilin yhteydessä.

Tilienkäyttö

Jäsenvoi avata haluamansa määrän Geneanet-tilejä, kunhan hänrekisteröityy niistä jokaiseen ja hänelle myönnetään kunkintilin käyttäjätunnus ja salasana.

Kaikkinämä tiedot ovat tarkasteltavissa sivuston valikosta ”Oma tili”.

Tiliton tarkoitettu yksinomaan ei-kaupalliseen käyttöön, elleiGeneanetin kanssa ole nimenomaisesti ennalta näin sovittu, jaerityisesti kaikenlainen asiakashankinta tai sellaisen tavoittelu onkielletty.

Näinollen käyttäjä, myös Premium-jäsen, sitoutuu:

  • muodostamaan yhteyden sivuston sisältöön vain tavallisella internet-selaimella ainoana tarkoituksenaan tehdä henkilökohtaista tai ammatillista tutkimustyötä;
  • olemaan paljastamatta ehdottoman henkilökohtaisia pääsykoodejaan tarkoituksena jakaa Geneanetin käyttö toisten henkilöiden kanssa;
  • olemaan käyttämättä tilapäisiä sähköpostiosoitteita;
  • olemaan käyttämättä mistä tahansa syystä robottia. ”Robotiksi” katsotaan mikä tahansa ohjelmistotyökalu, joka on suunniteltu jäljittelemään ihmiskäyttäjän toimia tarkoituksena tallentaa tai siirtää tietoja, ladata niitä palvelimelle suuria määriä, testata kuormitusta tai tehoa ja/tai ”stressinsietoa”. Kaikkien automaattisten yhteydenmuodostusvälineiden käyttö on nimenomaisesti kielletty;
  • olemaan ohittamatta tai yrittämättä ohittaa Geneanetin sivustojen toimintoja, jotka liittyvät tietoturvaan, niiden käytön rajoittamiseen tai niiden sisällön tai palvelujen kopiointiin;
  • olemaan viemättä, lataamatta tai kopioimatta näitä tietoja muihin kuin sukututkimustarkoituksiin;
  • olemaan käyttämättä näitä tietoja kaupallisiin tarkoituksiin.

Geneanetvaraa itselleen oikeuden estää pääsyn palveluihinsa useammin kuinsivuston ja sen sisältämien tietojen normaali käyttö edellyttää.

Näiden sitoumusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa käyttäjän jäsenyyden välittömän irtisanomisen ja hänen tilinsä lakkauttamisen. Lisäksi Geneanet varaa itselleen oikeuden ryhtyä kaikkiin aiheellisiksi katsomiinsa toimiin sellaisia käyttäjiä vastaan, jotka ovat panneet alulle epäreiluja ja yleisten käyttöehtojen vastaisia käyttötapoja.

(Paluu sisällysluetteloon)

5. Geneanet Premium

5.1. Pääsy palveluihin

Premium-tilauksen avulla käyttäjä voi hyötyä muun muassa palveluista, jotka luetellaan tämän linkin takana olevalla sivulla: www.geneanet.org/premium.

Kun Premium-jäsenellä on useita erillisiä Geneanet-tilejä, Premium-palveluihin pääsy edellyttää sen tilin nimenomaisen käyttäjätunnuksen käyttöä, jolla jäsenellä on Premium-jäsenyys.

Pääsy Geneanetiin Premium-jäsenenä on yhden henkilön henkilökohtainen. Se on varattu yksinomaan luonnollisille henkilöille. Premium-jäsen sitoutuu olemaan paljastamatta Geneanetin käyttöparametrejaan kolmansille tahoille. Tämän lausekkeen rikkomisen seurauksena Geneanet voi irtisanoa Premium-tilauksen välittömästi, jolloin tilausmaksu jää kokonaisuudessaan Genanetin haltuun tilanteesta johtuvien kulujen kattamiseksi.

Tämän palvelun yleiset myyntiehdot ovat luettavissa tältä sivulta.

5.2. Kohtuullinen käyttö

Premium-tilausGeneanetiin antaa pääsyn kaikkiin sen sivustolla käytettävissäoleviin julkisiin tietoihin (lukuun ottamatta omistajiensarajoittamiin sukupuihin sisältyviä tietoja, joita käytetäänainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin).

Kaikki nämä tiedot luovutetaan Premium-tilaajille yksinomaan tiedoksi ja käytettäväksi henkilökohtaisessa tai ammatillisessa sukututkimuksessa 4.2.3 kohdassa määritellyin rajoituksin.

(Paluu sisällysluetteloon)

6. Genealogisten tietojen säilytys palvelimilla

Geneanetantaa käyttöön työvälineitä ja tallennustiloja, jotta senkäyttäjät pystyvät tekemään sukututkimusta. Tätä vartenGeneanet tarjoaa muun muassa mahdollisuuden laatia omia sukupuitatehdä hakuja erilaisista asiakirjalähteistä.

Kun Geneanet ei itse ole näiden tietojen toimittajana, erityisesti silloin kun se ei ole laatinut kyseistä sukupuuta, se katsotaan luottamuksesta digitaalitaloudessa annetun lain 6-1-2 §:n nojalla palvelimen isännöijäksi.

6.1. Sukupuut

Sukupuutjulkaistaan sukupuupalvelimien isännöijän Geneanetin sivustollajäsenen vastuulla, joka varmistaa yksinään näiden tietojen käytönja verkkoon asettamisen vaatimustenmukaisuuden suhteessa kulloinkinvoimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin.

Geneanettarjoaa jäsenelle kolme sukupuiden salassapitotasoa, jotkamahdollistavat sukutietojen julkaisemisen nykyaikaa kunnioittaen:vaihtoehdot ovat ”nykyiset julkiset”, ”nykyiset puoliksipiilotetut” (”muut tiedot kuin suku- ja etunimi, sukulaisuussuhdeja/tai avioliittotiedot (päivämäärät,valokuvat, paikkakunnat jatiedot) piilotettuina”) tai ”nykyiset yksityiset”.

Hänen on käytettävä sukupuussaan mainitsemiensa ihmisten kannalta parasta ratkaisua. Nykyisin elävillä henkilöillä on oikeus saada, oikaista ja poistaa sukupuissa olevia itseään koskevia tietoja.
Jos sukupuun laatinut tili on käyttämättä yli kolmen vuoden ajan, Geneanet varaa oikeuden puuttua sukupuuhun ja tehdä siihen kaikki tarvittavat korjaukset, jotka se katsoo aiheellisiksi.

6.2. Henkilökohtaiset arkistopalvelut

Geneanettarjoaa sivustollaan useita arkistojenjakopalveluja, jotkamahdollistavat avustajille henkilökohtaisten arkistojensa jakamisen.

”Henkilökohtainenarkisto” muodostuu mistä tahansa digitoidusta tai jäljennetystäasiakirjasta, jolla on sukututkimuksellista tai historiallista arvoa(jäljempänä ”avustaja-arvo”) ja johon jäsenellä ontosiasiallisesti oikeudet, muun muassa jäljentämis- jahyödyntämisoikeudet ja joka ovat vapaasti levitettävissä.

Näidentiedoston asettaminen verkkoon tapahtuu yksinomaan jäsenenvastuulla. Pelkästään jäsenen kuuluu varmistaa, että hänelläon vapaa käyttöoikeus henkilökohtaisiin arkistoihinsa, muun muassajulkaisuista tunnistettujen tai tunnistettavissa olevien henkilöidensuostumus, Geneanet toimii ainoastaan palvelimen isännöijänä.Muutoin Geneanet poistaa minkä tahansa tiedoston, joka on asetettuverkkoon mutta joka ei täytä voimassa olevia lainsäädännön jasääntelyn vaatimuksia (muun muassa julkisten arkistojen avautumistakoskevia määräaikoja ja julkisten tai yksityisten arkistojenpalvelujen yleisissä ehdoissa määriteltyjä julkaisu- jauudelleenkäyttöehtoja, mikäli se on näistä peräisin; taiyksityisyyden suojan ehtoja) tai joka rikkoo kolmansillemahdollisesti kuuluvia immateriaalioikeuksia, heti, kun se on saanuttietoonsa rikkomuksen. Tätä tarkoitusta varten jäsenen onmerkittävä sivustossa verkkoon saatettujen tietojen ja datan lähde.

Geneanetvaraa oikeuden tehdä kumppanuussopimuksia muiden genealogistenpalvelujen kanssa näiden indeksoitujen tietojen jakamiseksi ja/tailaajentamiseksi.

Tarkennettakoon kuitenkin joka tapauksessa, että Geneanetillä kuuluvaa tietokantaa ei siirretä fyysisesti Geneanetin kumppaneille, joten tietojen käyttö rajoittuu käyttäjien pääsyyn sukututkimuspalveluun.

(Paluu sisällysluetteloon)

7. Genealoginen testamentti -palvelu

Oletusarvoisestijäsenten tiedot ja työt jäävät verkkoon heidän kuoltuaankin.Geneanet tarjoaa kuitenkin jäsenilleen mahdollisuuden ilmoittaaviimeinen tahtonsa kuolemantapauksen sattuessa Geneanetissäjulkaistun sukupuun ja siihen liittyvien asiakirjojen suhteen.

Tätätarkoitusta varten jäsen vierailee sivulla ”Oma sukuprofiili /Genealoginen testamentti” ja rastittaa tätä vastaavan ruudun. Hänlaatia myös viestin perillisilleen. Geneanet säilyttää viestiäyksinomaan tässä tarkoituksessa, ja se luovutetaan perillisille.

Näinjokainen jäsen voi nimenomaisesti jättää tietonsa ja työnsäverkkoon kuolemansa jälkeen. Geneanet voi vastustaa tätä tahtoa(tämän kuitenkaan vaikuttamatta näiden ehtojen artiklansoveltamiseen palvelun kokonaan lakatessa) ja antaa perillisilletiedotteen jäljempänä mainittujen lain säännöksen ohella.

Tietotekniikasta ja vapauksista 6 päivänä tammikuuta 1978 annetun Ranskan lain 85 §:n mukaisesti jäsenen kuoleman jälkeen hänen perillisensä voivat oman henkilöllisyyden ja perimyksen todistettuaan vaatia, että kuolema otetaan huomioon ja että kyseisen jäsenen henkilötiedot päivitetään (6.1.1978 lain 2 :n merkityksessä) sen luonnollisena seurauksena.

(Paluu sisällysluetteloon)

8. Jäsenten genealogisten tietojen omistusoikeus ja ei-kaupallisuus

8.1. Jäsenten genealogisten tietojen omistusoikeus

Genealogisettiedot ovat kokonaisuudessaan niiden jäsenten omaisuutta, jotkajulkaisevat niitä Geneanetissä. Sivustolla tehdyt kuvienindeksoinnit ovat kuitenkin Geneanetin omaisuutta.

CreativeCommons -lisenssillä ”CC BY-NC-SA 2.0 FR”(http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/)talletettujen genealogisten tietojen talletus ei muutaomistusoikeutta mutta mahdollistaa niiden uudelleenkäytönGeneanetille ja kaikille sen jäsenille.

Jäsenen tilin poiston yhteydessä tietyt tiedot, erityisesti genealogiset yhteistyötiedot, jäävät saataville Geneanetiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhat postikortit, hautojen ja muistomerkkien valokuvat, vaakunat, rekisterit ja otteet.

8.2. Jäsenten genealogisten tietojen ei-kaupallisuus

Ei-kaupallisuustarkoittaa, että Geneanet sitoutuu OLEMAAN MYYMÄTTÄ kolmansilleyhtiöille jäsentensä vapaasti ja maksutta näiden yleistenkäyttöehtojen 6 kohdassa tarkoitettujen, tarjoamiensajakopalvelujen kautta tallettamia tietoja.

Tarkennettakoon kuitenkin, että ei-kaupallisuus ei estä Geneanetiä käyttämästä jäsentensä tallettamia tietoja Premium-jäsenten käyttöön varattujen palvelujen tai vaihtoehtojen toteuttamisessa, esimerkkinä tutkimus, hälytykset tai vastaavuudet.

(Paluu sisällysluetteloon)

9. Keskustelufoorumit-palvelu

Keskustelufoorumeidenkäytön yhteydessä tiettyjen foorumien aluksi näytetäänperuskirja, johon sisältyy ”vihjeitä viestin julkaisuunasianmukaisesti”. Vihjeet on luettava ja niitä on noudatettavalähetettäessä viestejä foorumiin. Niiden noudattamatta jättäminenvoi aiheuttaa viestin muuttamisen, poistamisen ja/tai rikkomukseensyyllistyneen jäsenen sulkemisen pois.

Käyttäjämyöntää nimenomaisesti, että foorumien käytön tarkoituksena onyksinomaan tietojen jako ja käyttäjien keskinäinensukututkimusapu. Käyttäjä pidättyy kaikenlaisesta muusta puheesta(esimerkiksi poliittisesta, uskonnollisesta jne.) ja kiistanalaistentunnisteiden tai profiilikuvien käytöstä sekä palvelunkäyttäjäystävällisyyttä vahingoittavasta käytöksestä. Häntunnustaa nimenomaisesti Geneanetin oikeuden poistaa esimerkiksikaikki viestit, kuvat ja nimimerkit, jotka rikkovat tätä kohtaa.

Käyttäjäsitoutuu olemaan käyttämättä palvelua kaupallisiin tarkoituksiinja yleisemminkin olemaan tarjoamatta tuotteita ja palveluja, joistahänelle tulen suoraan tai välillisesti palkkiota.

Käyttäjäsitoutuu olemaan ohjaamatta internet-käyttäjiä suoraan(hyperlinkki) tai välillisesti muihin Internet-sivustoihin, jotkaeivät välttämättä noudata voimassa olevaa lainsäädäntöä janäitä yleisiä käyttöehtoja.

Mainos-, myynninedistämis- tai sponsorointiviestit, joista käyttäjälle tulee jonkinlaista palkkiota, on kielletty palvelussa, ellei asiasta ole ennalta kirjallisesti sovittu Geneanetin kanssa. Ennakkosopimuksen puuttuessa Geneanetillä on yksinoikeus lisätä kaikille sivustonsa sivuille mainosviestejä, erityisesti verkkoon laitettujen sukupuiden sivuille.

(Paluu sisällysluetteloon)

10. Geneanet-viestipalvelu

Geneanetasettaa jäsentensä käyttöön viestipalvelun, jonka se omistaa,jotta nämä pystyvät vaihtamaan sukututkimukseen liittyviäviestejä ehdottomasti ei-kaupallisessa ympäristössä.

Jäsenenyhdelle ainoalle vastaanottajalle sisäisen viestipalvelun kauttalähettämä viesti on yksityiskirje, joka on lähetetty yksinomaansen lähettäjän vastuulla. Geneanetiä ei näin ollen voi saattaavastuuseen jäsenten välisten, viestipalvelussa käytävienyksityiskeskustelujen sisällöstä.

Mikäli viestipalvelua käytetään väärin tai virheellisesti (muun muassa lähettämällä roskapostia, tarkoituksena hankkia asiakkuuksia, lähettää loukkaavia tai häiritseviä viestejä tai muuten haitata palvelujen sopusointuista käyttöä), Geneanet varaa itselleen mahdollisuuden lakkauttaa kiistanalaisten viestien lähettäjän tilin 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on varoittanut väärän tai virheellisen käytön aiheuttanutta jäsentä sähköpostitse tai sisäisellä viestillä. Jäsen, jonka tili on lakkautettu, ei voi esittää mitään vaatimuksia tältä osin.

(Paluu sisällysluetteloon)

11. Käyttäjän vastuu

Käyttäjäon yksin vastuussa kaikista Geneanetille toimittamistaan ja/taiverkkoon sivustolla asettamistaan tiedoista niiden laadustariippumatta sekä viesteistä tai lausumista, joita hän esittääjoko Geneanet-tilinsä, käyttäjäsisällön tai keskustelufooruminyhteydessä tai muutoin.

Hänsitoutuu siihen, etteivät nämä tiedot loukkaa minkä tahansakolmansien tahojen oikeutettuja etuja. Erityisesti hän sitoutuunoudattamaan kolmansien kuvaa koskevaa oikeutta, oikeuttayksityiselämän suojaan ja teollisoikeuksia. Hän sitoutuu olemaansyyllistymättä kunnianloukkaukseen. Yleisesti hän sitoutuu olemaanrikkomatta voimassa olevia lakien tai määräysten vaatimuksia.

Käyttäjäon täysin tietoinen siitä, että hän on laatimansa sukupuunjulkaisija ja että häntä pidetään julkaisijana lain kannalta,Geneanetin vastuu rajoittuu palvelimien isännöijän vastuuseenluottamuksesta digitaalitaloudessa annetun lain 6-1-2 §:n nojalla.

Tältäosin hän suojaa Geneanetin kaikilta vaateilta ja/tai kanteiltaja/tai reklamaatioilta, jotka perustuvat suoraan tai välillisestikaikilta sanoilta ja/tai tiedoilta, joita kuka tahansa voiGeneanetille esittää. Hän sitoutuu muun muassa vastaamaan kaikkiensellaisten määrien maksusta, joita Geneanetiä voidaan vaatiamaksamaan tai jotka maksamaan Geneanet voidaan tuomita oikeudenpäätöksellä, mukaan lukien asianajajan palkkiot jaoikeudenkäyntikulut.

Samallatavoin käyttäjä sitoutuu korvaamaan Geneanetille kaikkihaittavaikutukset, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti siihen,että käyttäjä käyttää palvelua.

Tämätakuu pätee myös Geneanetin kumppaneihin.

MikäliGeneanet toteaa, että käyttäjäsisältö sisältää voimassaolevien lakien tai määräysten kanssa ilmeisen ristiriitaisiaviestejä ja tietoja, se varaa itselleen oikeuden poistaa nämäviestit tai tiedot ilmoittamatta asiasta kirjoittajalle, jolla eimyöskään ole oikeutta vaatia minkäänlaista vahingonkorvausta.

Käyttäjäon yksin vastuussa kaikista seurauksista, jotka liittyvät suoraantai välillisesti hyperlinkkeihin, joita hän tarjoaa sivuston jajonkin toisen verkkosivuston välille.

Käyttäjäsitoutuu kunnioittamaan Geneanetin yrityskuvaa ja mainetta ja olemaanantamatta lausumia ja/tai tekemättä toimia, jotka jollain tavoinvoivat haitata Geneanetiä. Yleisesti käyttäjä pidättäytyykaikista toimista, jotka voivat haitata sivuston asianmukaistatoimintaa.

Geneanet haluaa tarjota luotettavia tietoja, joten käyttäjiä kehotetaan ilmoittamaan kaikkien sivustolla julkaisemiensa tietojen lähteet. Missään tapauksessa Geneanet ei takaa näiden tietojen aitoutta ja/tai luotettavuutta.

(Paluu sisällysluetteloonp)

12. Geneanetin vastuu

12.1. Hyperlinkit

Sivusto tarjoaa hyperlinkkejä, joilta päästään muihin, kolmansien julkaisemiin ja hallinnoimiin verkkosivustoihin, muun muassa Geneanetin tietokannasta tehtyjen hakujen tuloksista. Geneanetiä ei voida saattaa suoraan tai välillisesti vastuuseen siitä, että nämä kolmansien sivustot eivät noudata voimassa olevia tai voimaan tulevia lakien ja määräysten vaatimuksia, eikä Geneanet ole vastuussa noudattamatta jättämisen seuraamuksista.
Yleisesti ottaen Geneanet ei voi ottaa vastuuta näiden kolmansien toiminnasta, vaan se kehottaa käyttäjiä selvittämään kyseisten sivustojen käyttöehdot.

12.2. Internetin ominaisuudet

Käyttäjä vakuuttaa tuntevansa ja hyväksyvänsä Internetin ominaisuudet ja rajoitukset liittyen muun muassa tekniseen suorituskykyyn, vastausaikoihin tietoja haettaessa, kysyttäessä tai siirrettäessä, keskeytymisen riskeistä ja yleisestikin sisäisistä riskeistä, jotka liittyvät kaikkiin yhteyksiin ja tiedonsiirtoihin Internetissä, tiettyjen tietojen suojan puuttumiseen väärinkäytön yhteydessä ja verkossa liikkuvien tietoteknisten virusten mahdollisesti aiheuttaman tartuntavaran riskeihin.
Näin ollen Geneanetiä ei missään olosuhteissa voida saattaa vastuuseen vahingosta, joka johtuu suoraan tai välillisesti jompaankumpaan näistä ominaisuuksista ja/tai rajoituksista.
Käyttäjän yhteys sivustoon ja kaikkien palvelujen tai niiden osan käyttö tapahtuvat täysin käyttäjän omalla vastuulla.
Käyttäjän on ryhdyttävää kaikkiin asianmukaisiin toimiin laitteistoonsa tallennettujen omien tietojensa ja/tai ohjelmistojensa suojaamiseksi hyökkäyksiltä.

12.3. Pääsy sivustoon ja sivuston päivitys

Geneanet pyrkii mahdollisuuksien rajoissa ylläpitämään palvelua 7 päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa, mutta sillä ei ole tähän mitään velvoitetta.
Sivuston kehittyminen tai muuttuminen voi aiheuttaa sivuston päivittämisen ja/tai tilapäisen epäkäytettävyyden, jotka eivät ole millään tavoin Geneanetin vastuulla.
Lisäksi Geneanet varaa itselleen mahdollisuuden keskeyttää, lakkauttaa, muuttaa tai lopettaa yhden tai useamman sivustolla tarjotun palvelun milloin tahansa ja ennalta ilmoittamatta tarvitsematta antaa minkäänlaisia perusteluja. Tällöin Geneanetiä ei voida saattaa millään tavoin vastuuseen.

12.4. Palvelujen sisältö

Niiltä osin kuin palveluissa päästään käsiksi käyttäjien itsensä tuottamiin tietoihin, Geneanet ei ole vastuussa tiedoista.
Geneanet ei ole vastuussa myöskään ladattujen ohjelmiston toimintahäiriöistä eikä lataamisesta mahdollisesti aiheutuvista haittavaikutuksista. Sama koskee minkä tahansa elementin lataamista.
Sivustolla on useita ilmoittajien ja kumppaneiden tarjoamia palvelusuoritteita, joten se sisältää näiden tuotteistaan ja palveluistaan antamia tietoja. Se sisältää myös vihjeitä ja tietoja, jotka voivat sisältää epätarkkuuksia, unohduksia, puutteita, vanhentuneita tietoja tms. Geneanet ei ole vastuussa näistä sisällöistä eikä takaa tietojen todenperäisyyttä ja puutteettomuutta. Näistä tiedoista ei aiheudu millään tavoin Geneanetin vastuuta sivustolla ilmoitettujen tuotteiden tai palvelujen tosiasiallisesta tai oletetusta laadusta.
Geneanet kieltää olevansa vastuussa näiden ehtojen vastaisesta palvelun käytöstä.

(Paluu sisällysluetteloon)

13. Henkinen omaisuus

Sivustoja siihen liittyvät oikeudet ovat Geneanetin omaisuuttayksinoikeudella.

Kaikkisivustolla ja niillä sivustoilla, joihin tältä sivustolta pääseehyperlinkkien avulla, esiintyvät tavaramerkit, logot ja muuterottavat merkit ovat omistajiensa yksinomaista omaisuutta jasuojattu tältä osin immateriaalioikeuksista annetun Ranskan lainnojalla kaikkialla maailmassa.

Näidentavaramerkkien, logojen ja merkkien luvaton jäljentäminen onsiviili- ja rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Kaikkisivustolla ja niillä sivustoilla, joihin sivustolta pääsee,esiintyvät tekstit, kommentit, kuvitukset, data tai kuvat onsuojattu tekijänoikeudella, ja niiden luvaton jäljentäminen tailataaminen on siviili- ja rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Geneanethallitsee yksin sivustolla käyttöön annetun sukututkimushakemistontietokannan käyttöoikeuksia. Tietokannan käyttö osin taikokonaisuudessaan ilman Geneanetin lupaa johtaa tietokantojenrakentajien etujen rikkomisesta aiheuttamiin lakisääteisiinseuraamuksiin.

Käyttäjähallitsee yksin verkkoon asettamia tietojaan koskeviatekijänoikeuksia, sikäli kuin ne muodostavat tekijänoikeudellasuojattavissa olevia teoksia eikä kolmansilla ole kilpaileviaoikeuksia näihin tietoihin.

Niiltäosin kuin näiden tietojen asettaminen verkkoon tapahtuu sivustolla,käyttäjää luovuttaa Geneanetillä ilmaiseksi kaikki taloudellisetoikeudet, jotka verkkoon asettaminen edellyttää, muun muassadigitalisointioikeudet ja jakeluoikeudet internetissä kaikillakielillä, sekä käännös- ja mukautusoikeudet.

Niiltäosin kuin näiden tietojen sivustolla tapahtuneen verkkoonasettamisen tavoitteena on saattaa ne kaikkien saatavilla jaerityisesti sallia muiden käyttäjien jäljentää niitä jaintegroida ne omiin tietoihinsa, erityisesti omaan sukupuuhunsa,käyttäjä myöntää nimenomaisesti kaikki tarvittavat oikeudetnäiden tietojen käyttöön näiden yleisten käyttöehtojenmukaisesti, kuten kappaleiden valmistamista koskevat oikeudet,mukautusoikeudet, käännösoikeudet, internetissä levittämistäkoskeva oikeudet kaikilla kielillä.

Nämäluovutukset eivät ole yksinoikeudellisia, ne voivat voimassa kokomaailmassa ja yhtä kauan kuin tekijänoikeuden laillinenvoimassaoloaika.

Käyttäjäsitoutuu olemaan jäljentämättä, kopioimatta, hyödyntämättätai viemättä puita tai mitään muita tietoja, jonka laatija taiomistaja se ei itse ole, muuta kuin sukututkimuskäyttöä varten.

Tältäosin tässä muistutetaan Ranskan immateriaalioikeuksista annetunlain (Codede la Propriété Intellectuelle)L.343-4 §:stä,jossa säädetään:

Henkilöon tuomittava kolmen vuoden vankeusrangaistukseen ja 300 000 euronsakkorangaistukseen, joka rikkoo tietokannan rakentajan oikeuksia,jotka on lueteltu L.342-1 §:ssä.Kun rikos on tehty järjestäytyneessä rikollisryhmässä,rangaistukset ovat seitsemän vuotta vankeutta ja 750 000 euronsakko.

Käyttäjävakuuttaa Geneanetille, että sillä on kaikki tarvittavat luvatnäiden tietojen levittämiseen verkossa edellä mainittuihintarkoituksiin.

Hän huolehtii itse kaikista palkkioista, joita kolmannet voivat vaatia näiden tietojen sivustolla jakelun johdosta. Se suojaa Geneanetin kaikilta vaateilta, reklamaatioilta ja kanteilta, joita mitkä tahansa kolmannet voivat nostaa Geneanetiä vastaan.

(Paluu sisällysluetteloonp)

14. Sivuston ja näiden käyttöehtojen muutos

Geneanetvaraa itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa sivustollatarjoamiaan eri palveluja sekä näitä yleisiä käyttöehtoja.Käyttäjä myöntää, ettei sillä ole minkäänlaistareklamaatio-oikeutta tältä osin.

Yleisten käyttöehtojen muuttuessa olennaisesti Geneanet ilmoittaa asiasta kohtuullisessa ajassa etukäteen, jotta käyttäjät voivat tutustua mainittuihin muutoksiin. Käyttäjät, jotka eivät hyväksy uusia ehtoja, joutuvat lopettamaan sivuston käytön, joskin edellä olevasta riippumatta Premium-jäsenet voivat jatkaa palvelun käyttöä edellisten yleisten käyttöehtojen mukaisesti, kunnes heidän tilauksensa päättyy tai irtisanotaan, eikä tilaus tällöin automaattisesti uusiudu.

(Paluu sisällysluetteloonp)

15. Ylivoimainen este

Kumpaakaanosapuolta ei voida saattaa toiseen nähden vastuuseen tämänsopimuksen jonkin velvoitteen täytäntöön panematta jättämisestätai täytäntöönpanon viivästymisestä, joka johtuu toisenosapuolen teosta sen jälkeen, kun on ilmennyt ylivoimainen estesellaisena kuin ne yleensä oikeuskäytännössä tunnetaan.

Ylivoimainen este keskeyttää tästä sopimuksesta syntyneet velvoitteet esiintymisensä ajaksi. Jos ylivoimainen este kestää pitempään kuin 30 peräkkäistä päivää, jompikumpi osapuoli saa irtisanoa sopimuksen ilman muita toimia 15 päivän irtisanomisajalla siitä, kun irtisanomisesta kertova kirjattu, vastaanottotodistuksella varustettu kirje on lähetetty.

(Paluu sisällysluetteloon)

16. Sekalaista

Josyksi tai useampi tämän sopimuksen lauseke katsotaan pätemättömäksitai mitättömäksi jonkin lain, määräyksen tai toimivaltaisentuomioistuimen lopullisen päätöksen nojalla, muiden lausekkeidenvoimassaolo ja kattavuus säilyvät entisellään. Tällöinsopimuspuolet sopivat korvaavansa pätemättömäksi tai mitättömäksijulistetun lausekkeen sellaisella, joka vastaa sisällöltäänparhaiten alkuperäistä lauseketta niin, että sopimuksen tasapainosäilyy.

Nämäyleiset käyttöehdot ovat sopimuspuolten keskinäinen koko ja ainutsopimus asiasta. Ne korvaavat ja mitätöivät muun muassa kaikkiaiemmat sopimukset.

Näihin ehtoihin sovelletaan Ranskan lakia. Jollei yleistä järjestystä koskevissa säännöksissä toisin säädetä, kaikki riidat näiden ehtojen pätevyydestä, tulkinnasta tai täytäntöönpanosta annetaan sovittelun epäonnistumisen jälkeen Pariisin toimivaltaisten tuomioistuinten ratkaistaviksi. Nämä ehdot on laadittu ranskan kielellä ja mahdollisesti käännetty muille kielille pelkästään tiedoksi. Tulkintavaikeuksien ilmetessä ainoastaan ranskankielinen toisinto on pätevä.

(Paluu sisällysluetteloonp)

Mikälisinulla on kysyttävää, internetin käyttäjiä kehotetaankäyttämään ensisijaisesti verkon palveluja (erityisestifoorumia). Tarvittaessa he voivat käyttää sähköpostia, muttateknisistä syistä vasteaika on tällöin pitempi.

–sähköpostitseosoitteeseen [email protected]

–puhelimitse +(33)1 42 74 40 30

– postitse seuraavan postiosoitteeseen: Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard –  75015 Paris – Ranska