Geneanet-aloitussivu > Yleiset myyntiehdot

Yleiset myyntiehdot

Viimeinen versio 15. marraskuuta 2023

Johdanto

YhtiöGeneanet, joka on Pariisin kauppa- ja yhtiörekisteriin (RCS)numerolla B 428 812 572 merkitty osakeyhtiö,osakepääoma 53 814,40 euroa, EU:n alv-nro FR 60428812572,rekisteröity päätoimipaikka Pariisin 15. kaupunginosa, osoite165 bis, rue de Vaugirard (jäljempänä ”Geneanet”),julkaisee sukututkimuksen harjoittamiseen tarkoitettua sivustoa, jokaon käytettävissä osoitteessa www.geneanet.org (jäljempänä”sivusto”).

Sivustoa isännöi yhtiö Geneanet SAS, kotipaikka 165 bis rue de Vaugirard, Pariisi, 15. kaupunginosa (Ranska). Geneanet-sivuston julkaisujohtaja on Christophe Becker, hän on samalla yhtiön Geneanet SAS pääjohtaja.

Sivustonvälityksellä Geneanet tarjoaa erilaisia tuotteita ja palveluja,joita sivustolle rekisteröityneet käyttäjät (jäljempänä”jäsenet”) voivat tilata.

Rekisteröitymisensäjälkeen käyttäjä voi päättää tilata Geneanetin tarjoamiapalveluja tekemällä Premium-tilauksen sen sivustolla.

Lisäksisivuston Kauppa-nimisten otsakkeiden alla(https://www.geneanet.org/boutique/,jäljempänä ”Kauppa”) Geneanet tarjoaa myyntiintoimittajakumppaniensa lukuun tai suoraan tuotteita, jotka liittyvätsuoraan tai välillisesti sukututkimukseen.

Näitä yleisiä myyntiehtoja (jäljempänä ”CGV-ehdot”) sovelletaan kaikkeen tähän toimintaan, Premium-tilausten tekeminen mukaan luettuna.

1 osa – Kaikkia tilauksia koskevat yleiset määräykset

1 § : Yleisten ehtojen hyväksyminen

Tilauksenteko edellyttää asiakkaalta näiden CGV-ehtojen ja yleistenkäyttöehtojen (https://www.geneanet.org/legal/cgu, jäljempänä”CGU”) hyväksymistä kokonaisuudessaan ja täysimääräisestisekä täyttä oikeustoimikelpoisuutta, jonka perusteella hän voisitoutua näihin CGV-ehtoihin.

CGV-ehtoihinvoidaan tehdä muutoksia milloin tahansa, kulloinkin voimassa olevatehdot ovat sivustolla tilauksentehohetkellä julkaistut ehdot.

Sivustonjäsen tunnustaa, että hän on täysin tietoinen kaikista näistäCGV-ehdoista ja että hän on velvollinen noudattamaan niitä. Nemuodostavat jäsenen ja yhtiön välisen velvoittavan sopimuksen.Sellaisina niitä sovelletaan myös kaikkiin sivustolla tehtäviinverkkotilauksiin, jotka jäsen tekee loppukuluttajana.

Voimassaolevat CGV-ehdot ovat luettavissa milloin tahansa sivustolla, jajäsenellä on mahdollisuus tallentaa ja/tai tulostaa ne ennentilauksensa vahvistamista.

Jäsenvakuuttaa tutustuneensa CGV-ehtoihin ja hyväksyneensä nevarauksitta ennen tilauksensa tekemistä valitsemalla tarkoitukseenvaratun ruudun, koska tilauksen vahvistaminen edellyttää, ettäjäsen hyväksyy CGV-ehdot.

Jäsenei voi esittää yhtiötä vastaan mitään vastakkaista ehtoa taimääräystä, ellei yhtiö ole nimenomaisesti ja kirjallisestihyväksynyt sellaista.

Se,ettei yhtiö käytä jotain näiden CGV-ehtojen mukaista oikeuttaantai määräystä, ei tarkoita, että se luopuu oikeuden taimääräyksen käytöstä myöhemmin. Tällainen oikeudesta taimääräyksestä luopuminen on voimassa vain, kun siitä on tehtyyhtiön asianmukaisesti valtuutetun edustajan allekirjoittamakirjallinen asiakirja.

Ilmanyleisissä ehdoissa olevia nimenomaisen vastakkaisia määräyksiä,yhtiö käyttää kutakin oikeuttaan sen vaikuttamatta muihinoikeuksiin, joita sillä on.

Jos toimivaltainen välimies tai tuomioistuin katsoo jostain syystä, jonkin yleisten ehtojen määräyksen mitättömäksi tai pätemättömäksi, määräystä sovelletaan voimassa olevan lain sallimissa rajoissa ja muut yleisten ehtojen määräykset pysyvät voimassa ja säilyttävät kaikki vaikutuksensa kokonaisuudessaan ja täysimääräisinä.

2 § : Sopimusperustaiset tiedot ja asiakirjat

Sivustollajulkaistut sopimusperustaiset tiedot ovat käytettävissä ranskankielellä. Ne vahvistetaan tilauksen yhteenvedon yhteydessä, jokalähetetään asiakkaalle tilauksen rekisteröinnin jälkeen(vahvistussähköpostissa).

Asiakkaidenkanssa tehtävä myyntisopimus muodostaa seuraavistasopimusperustaisista asiakirjoista:

 • nämä Yleiset myyntiehdot;
 • tapauskohtaisesti mahdollinen tilauskaavake

Jos näiden asiakirjojen käsitteissä on eroavaisuuksia, näiden CGV-ehtojen lausekkeet ratkaisevat.

3 § : Tilaus

Asiakastekee tilauksen napsauttamalla linkkiä ”Lisää koriin”, jokamerkitään jokaisen tuotteen viereen.

Jolleiasiakas ole vielä rekisteröitynyt sivustoon, hänen on vietävärekisteröintinsä loppuun. Se on ilmaista ja sallii pääsynsivustolla tarjottaviin erilaisiin palveluihin.

KunGeneanet kirjaa tilauksen, lähetetään tilauksenvahvistussähköposti.

Tilaus otetaan lopullisesti käsittelyyn ja vahvistetaan joka tapauksessa vasta sitten, kun Geneanet on vastaanottanut tilaushinnan.

4 § : Hinta

Sivustollanäytetyt hinnat ilmoitetaan euroina, ja ne sisältävät kaikkiRanskan verot (Ranskan ALV ja muut kannettavat verot) mutta eivätosallistumista käsittely- ja lähetyskuluihin. Premium-tarjouksessatilauksen hinta voidaan näyttää muuna valuuttana kuin euroinatilaajan asuinmaan mukaan.

Geneanetvaraa oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa. Tuotteet japalvelut laskutetaan joka tapauksessa tilauksen rekisteröintihetkellävoimassa olevien hintojen perusteella.

Tarjoushinnatovat voimassa niin kauan kuin ne ovat näkyvissä sivustossasaatavilla olevan varaston rajoissa, lukuun ottamatta sivustossaerikseen mainittuja menekinedistämistoimintoja. nimenomaisestimainitun rajoitetun kestoajan voimassa olevan tarjouksen yhteydessämenekinedistämishinta on voimassa heti, kun tilus on rekisteröitymainitun menekinedistämiskampanjan aikana.

3 luvun tuotteiden toimituskuluihin liittyy erityisiä ehtoja.

5 § : Maksuehdot

Tilausvoidaan maksaa verkossa joko pankki-, Visa- tai MasterCard-kortillatai Paypalilla (maakohtaisesti) tai lähettämällä sekki meillepostitse. Pankkikorttia veloitetaan tilaushetkellä. Sekkilunastetaan sen vastaanottohetkellä.

Pankkisiirron,valuutanvaihdon ja muut pankkikulut on asiakkaan maksettavakokonaisuudessaan.

Pankkikorttimaksunyhteydessä asiakkaalle muodostetaan suora yhteys Geneanetinpankkiin. Tilauksen rekisteröinnin jälkeen hänet ohjataanGeneanetin tarkoitukseen valtuuttamaan luotettavaan ja salattuunkolmannen tahon maksupalvelimeen, jonka kanssa asiakas asioi suoraan.Ilmoitettavat tiedot, kuten pankkikortin numero, välitetäänsalattuna (S.S.L-salaus). Ne tulevat ainoastaan pankin tietoon, ja seilmoittaa Geneanetille ainoastaan hyväksyntänsä jatilausvahvistuksen.

Ranskalaiseenpankki- tai postisekkiin on merkittävä määrääjäksi Geneanet jaosoitteeksi Geneanet – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 PARIS –France, ja postitukseen siihen on liitettävä tilausyhteenveto.

Hyväksymmeainoastaan Ranskassa kotipaikkaansa pitävän pankin liikkeeseenlaskemat euromääräiset sekit.

Tilaus, jonka maksua Geneanet ei vastaanota 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa tilauksen rekisteröintipäivästä, peruuntuu automaattisesti, mistä tiedotetaan asiakkaalle sähköpostitse.

6 § : Tapahtumatosite

Geneanetin tietojärjestelmissä kohtuullisissa tietoturvaolosuhteissa säilytettävät tietokoneistetut rekisterit katsotaan tositteiksi osapuolten välillä vaihdetuista viesteistä, tilauksista ja maksuista. Tilauslomakkeiden ja laskujen arkistointi luotettavalle ja kestävälle tietovälineelle on mahdollista todisteeksi.

7 § : Peruutusoikeus

Lainmukaan asiakkaalla on 14 (neljäntoista) työpäivän määräaikapalauttaa omallakustannuksellaantuotteet, jotka eivät hänelle sovi. Määräaika alkaa juostatilauksen luovutuspäivästä.

Asiankäsittelyn helpottamiseksi palautuksista on ilmoitettavaGeneanetille etukäteen sähköpostitse asiakaspalvelun [email protected], tämä ei kuitenkaan ole ehdottomanpakollista. Vastauksessa Geneanet ilmoittaa asiakkaalleosoitteen, johon hän voi palauttaa tuotteen.

Ohjelmistojenja CD-levyjen kaltaiset tuotteet eivät saa olla sineteiltäänavattuja.

Tuotteidenpalautus sallitaan ainoastaan kokonaisina alkuperäispakkauksessa jamoitteettomassa jälleenmyyntikunnossa. Asiakkaan vaurioittamaatuotetta ei korvata eikä vaihdeta.

Peruutusoikeuttavoidaan käyttää maksutta, asiakkaan velvollisuus on ainoastaanmaksaa palautuskulut. Ranskan kuluttajalain L. 221-28 §:n mukaisestiperuutusaika koske:

 • sopimuksia tiedonhausta verkossa, kuten tietokannan käyttöön, eikä sopimuksia verkkopalveluista, joiden käyttö on alkanut luontaisesti ennen neljäntoista vuorokauden määräajan umpeutumista;
 • ohjelmistojen ja CD-levyjen kaltaisia tuotteita, joiden sinetit on avattu.
 • personoituja tuotteita, esimerkkinä ”sukupuun tulostus pyynnöstä”.
 • päivälehtiä, aikakauslehtiä tai kirjasarjoja;

8 § : Vaatimustenvastaisuus – piilevät viat

Voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti Ranskankuluttajalain vaatimustenmukaisuuden takaamista koskevan L. 211-4 §:nja sitä seuraavien pykälien mukaan ja piilevien vikojen varaltatakaamista koskevan Ranskan siviililain 1641 §:n mukaanvialliset, pilaantuneet tai tilauksen vastaiset tuotteet onkorvattava tai vaihdettava.

Asiakasilmoittaa asiasta Geneanetille sähköpostitse [email protected] täsmentäen palautusperusteen. Geneanetilmoittaa hänelle osoitteen, johon tuote on palautettava.

Vaatimustenmukaisuutta koskeva ja piilevien vikojen varalta myönnettävä takuu ei kata Geneanetin palveluja, kuten Premium-tilausta.

9 § : Henkilötietojen suojelu

Henkilötietojensuojelua koskeviin kysymyksiin jäsen voi lukea vastauksia yleisistäkäyttöehdoista, joissa kysymykset on selvitetty kokonaisuudessa(https://www.geneanet.org/legal/cgu/).

Tietotekniikastaja vapauksista 6 päivänä tammikuuta 1978 annetun Ranskan lain,sellaisena kuin se on muutettuna, ja asiasta annetun Euroopan unioninasetuksen mukaisesti asiakkaalla on oikeus saada, oikaista ja poistaaitseään koskevat tiedot, jotka hän on luovuttanut tilauksensayhteydessä. Hän voi käyttää tätä oikeuttaan lähettämälläsähköpostia osoitteeseen [email protected] tai kirjeen osoitteeseen:

Geneanet– 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris France.

Geneanetsitoutuu huolehtimaan tietoturvasta parhaan kykynsä mukaisesti jamuun muassa estämään niiden vääristelyn tai valtuuttamattomienkolmansien tahojen pääsyn niihin.

Asiakkaalleilmoitetaan, että häntä koskevat henkilötiedot luovutetaantilattujen tuotteiden toimittajakumppaneille hänen tilauksensakäsittelyn tarpeisiin.

Asiakas,joka on valtuuttanut Geneanetin luovuttamaan tiedot kumppaneilleen,voi milloin tahansa peruuttaa valtuutuksensa lähettämällä asiaakoskevan sähköpostin Geneanetille sähkö[email protected]. Tässä tapauksessa Geneanet keskeyttääkolmen päivän kuluttua kirjeen vastaanottamisesta asiakkaanluovuttamien tietojen käsittelyyn, sikäli kuin niitä ei tarvitahänen tilauksensa käsittelyyn.

Asiakkaanhenkilötietojen mahdollisesta käsittelystä Geneanetissä eimissään tapauksessa synny minkäänlaista palkkiota, oikeutta taietuutta asiakkaalle.

Geneanet varaa lisäksi oikeuden luovuttaa asiakkaan henkilötiedot siinä tapauksessa, että valtion viranomainen, kuten oikeusviranomainen, tai laki sitä edellyttää. Se varaa lisäksi oikeuden luovuttaa ne tarvittaessa omaksi puolustuksekseen oikeudenkäynnin yhteydessä.

10 § : Vastuu

Sivustossamyyntiin tarjottavat tuotteet ovat voimassa olevan Ranskanlainsäädännön mukaisia. Geneanetiä ei voida saattaa vastuuseensiitä, etteivät ne täytä jossain muussa maassa, johon tuotevoidaan toimittaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Geneanetei ole vastuussa, jos sopimuksen täytäntöönpanemattomuuden taipuutteellisen täytäntöönpanon voidaan katsoa johtuvan jokoasiakkaasta tai sopimukseen nähden kolmannen tahon ennakoimattomastaja ylitsepääsemättömät teosta tai ylivoimaisesta esteestä.

Asiakasvakuuttaa tuntevansa ja hyväksyvänsä Internetin ominaisuudet jarajoitukset liittyen muun muassa tekniseen suorituskykyyn,vastausaikoihin tietoja haettaessa, kysyttäessä tai siirrettäessä,keskeytymisen riskeistä ja yleisestikin sisäisistä riskeistä,jotka liittyvät kaikkiin yhteyksiin ja tiedonsiirtoihinInternetissä, tiettyjen tietojen suojan puuttumiseen väärinkäytönyhteydessä ja verkossa liikkuvien tietoteknisten virustenmahdollisesti aiheuttaman tartuntavaran riskeihin.

Näinollen Geneanetiä ei missään olosuhteissa voida saattaa vastuuseenvahingosta, joka johtuu suoraan tai välillisesti jompaankumpaannäistä ominaisuuksista ja/tai rajoituksista.

Asiakkaanyhteys sivustoon ja kaikkien sivustolla tarjottujen palvelujen tainiiden osan käyttö tapahtuvat täysin asiakkaan omalla vastuulla.

Asiakkaan on ryhdyttävää kaikkiin asianmukaisiin toimiin laitteistoonsa tallennettujen omien tietojensa ja/tai ohjelmistojensa suojaamiseksi hyökkäyksiltä.

11 § : Henkinen omaisuus

Sivustoja siihen liittyvät oikeudet ovat Geneanetin omaisuuttayksinoikeudella.

Kaikkisivustolla ja niillä sivustoilla, joihin tältä sivustolta pääseehyperlinkkien avulla, esiintyvät tavaramerkit, logot ja muuterottavat merkit ovat omistajiensa yksinomaista omaisuutta jasuojattu tältä osin immateriaalioikeuksista annetun Ranskan lainnojalla kaikkialla maailmassa.

Näidentavaramerkkien, logojen ja merkkien luvaton jäljentäminen onrikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Kaikkisivustolla ja niillä sivustoilla, joihin sivustolta pääsee,esiintyvät tekstit, kommentit, kuvitukset, data tai kuvat onsuojattu tekijänoikeudella, ja niiden luvaton jäljentäminen tailataaminen on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Tietyt sivustossa myyntiin tarjottavat tuotteet, kuten ohjelmistot, on suojattu erityisin henkilökohtaisin käyttöoikeuksin, joissa säännellään kopiointia, julkista levittämistä ja paikkoja. Asiakas on yksin vastuussa tällaisten tuotteiden käyttämisestä.

12 § : Riitojen sovintoratkaisu

Osapuoltenvälissä kiistassa sekä jäsenen yhtiölle lähettämänkirjallisen reklamaation epäonnistuttua tai jäädessä vaillevastausta yhden (1) kuukauden kohtuullisen määräajan umpeuduttuajäsenellä on oikeus yhden vuoden kuluessa reklamaatiostaan lukienoikeus käyttää vaihtoehtoista riidanratkaisukeinoa, muun muassasovittelumenettelyä käyttämällä eurooppalaista verkkovälitteistäriidanratkaisufoorumia osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

Menettely on maksuton, ja jäsen voi omalla kustannuksellaan käyttää apunaan neuvonantajaa. Jäsen voi vapaasti hyväksyä tai hylätä sovittelun ja tarvittaessa sovittelijan ehdottaman ratkaisun.

Article 13 : Riidat

Näihin Yleisiin myyntiehtoihin sovelletaan Ranskan lakia ja Wienissä allekirjoitettua Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavarankauppaa koskevista sopimuksista (CISG). Riita-asioissa ainoastaan Ranskan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia.

2 luku – Premium-tilausta koskevat erityiset määräykset

1 § : Tilaus ja tilauksen tekeminen

Sivuston jäsen voi tehdä Geneanet Premium -tilauksen. Tätä varten jäsenen on ilmoitettava yhteystietonsa, hyväksyttävä CGU- ja CGV-ehdot ja suoritettava tämän jälkeen tilausmaksu verkossa.

Tilauksen tosiasiallinen alkamispäivä on maksun vahvistuspäivä. Maksun varmistuksen ja vahvistuksen jälkeen Premium-jäsenelle lähetetään sähköpostiviesti, jossa vahvistetaan kyseinen päivä ja pääsy Geneanet Premium -palveluun.

2 § : Kestoaika

Tilaukset tehdään määräajaksi jäsenen valinnan mukaisesti:

 • 30 päiväksi, joka jatkuu automaattisesti 30 päivän jaksoina;
 • 1 vuodeksi, joka jatkuu valinnan mukaan automaattisesti 1 vuoden jaksoina;
 • 2 vuodeksi, joka jatkuu valinnan mukaan automaattisesti 2 vuoden jaksoina;
 • miksi tahansa sivustolla tilauksen aikana ilmoitetuksi tilausjaksoksi.

Verkkotilauksen yhteydessä jäsen valitsee Geneanet-palvelun tilaukselleen haluamansa keston.

Valitun kestoajan mukaan jäsen voi määrittää, jatkuuko tilaus automaattisesti vai ei.

3 § : Geneanet Premium -palvelun tilauksen uusiminen

3.1 Tilaaminen niin, ettei tilaus jatku automaattisesti

Kun meneillään olevan tilauksen jäljellä oleva kesto on alle 30 päivää, Geneanet ilmoittaa Premium-jäsenelle tilauksen päättymisestä sähköpostitse ja näyttämällä viestejä sivustolla vähintään 15 (viisitoista) päivää ennen päättymistä kehottaen jäsentä jatkamaan tilaustaan, jotteivät Geneanet Premium -palvelut keskeydy.

Jos Premium-jäsen haluaa jatkaa tilaustaan, Geneanet pyytää jäsentä maksamaan uuden tilauksen hinnan. Tilaus tulee voimaan aikaisintaan meneillään olevan tilauksen päättymistä seuraavana päivänä ja viimeistään maksun vahvistuspäivänä.

Uuden tilauksen maksamatta jättäminen aiheuttaa automaattisesti Premium-jäsenen pääsyn estämisen Geneanet Premium -palveluun meneillään olevan tilauksen päättymispäivänä.

Premium-jäsen ei voi aikaista tilauksensa jatkamista, jos nykyisestä tilauksesta on jäljellä yli 30 kuukautta.

3.2 Tilaaminen niin, että tilaus jatkuu automaattisesti

Näiden CGV-ehtojen 1 osan 5 §:stä poiketen automaattisesti jatkuvien Geneanet Premium -palvelun tilausten maksu on mahdollista yksinomaan pankkikortilla.

Automaattisesti jatkuvan Geneanet Premium -palvelutilauksen yhteydessä Premium-jäsen hyväksyy nimenomaisesti, että Geneanet Premium -tilaus uusitaan ilman eri toimia samanpituiseksi jaksoksi kunkin tilausjakson umpeuduttua.

Premium-jäsenelle tiedotetaan, että hänellä on oikeus estää tilauksensa automaattinen jatkuminen peruuttamalla se milloin tahansa tilauksen kestäessä ja viimeistään kaksi arkipäivää ennen meneillään olevan tilauksen päättymispäivää.

Yli 30 päivän tilauksissa Premium-jäsen saa muistutuksen mahdollisuudesta olla jatkamatta tilausta vähintään kolme kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen päivää, jolloin uusimisen estämisaika päättyy.

Premium-jäsen voi edellä mainitussa määräajassa peruuttaa tilauksensa verkossa välilehdellä ”Oma Tilini” valitsemalla ”Premium-tilaus” toiminnosta ”Estä automaattinen uusiminen”, oman tilinsä kautta. Tällöin tilaus päättyy automaattisesti meneillään olevan tilauksen päättymispäivänä. Premium-jäsenellä ei ole enää pääsyä Geneanet Premium -palveluun kyseisestä päivästä lukien.

Geneanet Premium -palvelutilauksen automaattinen jatkuminen aiheuttaa veloituksen Premium-jäsenen pankkikortilta kahden arkipäivän kuluessa meneillään olevan tilauksen päättymisestä eräpäivään, sikäli kuin jäsenen ilmoittamat pankkiyhteystiedot pitävät paikkansa.

4 § : Vastuunrajoituslauseke

Jollei Premium-jäsen pääse Geneanet Premium -palveluihin Geneanetista johtuvasta syystä tai ylitsepääsemättömän esteen vuoksi, hänellä on oikeus joko irtisanoa tilauksensa välittömästi ja vaatia suorittamansa maksun palauttamista suhteessa jäljellä olevaan tilausaikaan tai vaatia tilauksensa jatkamista samalla ajalla, jonka palvelun käyttämättömyys on jatkunut, mikä samalla siirtää hänen tilauksensa mahdollisen automaattisen uusimisen eräpäivää.

5 § : Peruutusoikeudesta luopuminen

Ranskan kuluttajalain L. 121-21-8 §:n 1 ja 13 momentin mukaan peruutusoikeutta ei voida käyttää ennen peruutusajan päättymistä täysimääräisesti täytäntöönpantuihin palvelusuoritesopimuksiin tai digitaalisen sisällön toimituspalveluihin, joissa ei käytetä aineellista tietovälinettä ja joiden täytäntöönpano on alkanut kuluttajan nimenomaisen ennakkosopimuksen ja peruutusoikeudesta luopumisen jälkeen.

Premium-jäsen hyväksyy siksi nimenomaisesti nämä Yleiset ehdot hyväksyessään ja suorittaessaan tilausmaksunsa luopuvansa nimenomaisesti peruutusoikeuden käyttämisestä, eikä voi myöhemminkään vedota kyseiseen oikeuteen, koska Geneanet Premium -palvelut ovat välittömästi käytettävissä.

3 luku – Tuotteiden myyntiä koskevat erityiset määräykset

1 § : Välittäjänä toimiminen

Jäljempänä11 §:ssä esitettyjä vastuuta koskevista määräyksistäriippumatta asiakkaalle annetaan tiedoksi, että Geneanet toimiiKaupassa tarjottujen tuotteiden myynnissä välittäjänäkumppaneidensa lukuun.

Kukin kumppaneista laskuttaa siten asiakkaan tilaukseen kuuluvat tilatut tuotteet suoraan, jolloin asiakas saa useita eri tuotteita sisältävän tilauksensa johdosta yhtä monta lähetystä ja laskua kuin tilaukseen on osallistunut kumppaneita.

2 § : Tilaus, toimitus ja toimitusmaksu

2.1.Kun hinta on suoritettu, tilattujen tavaroiden lähetyksestäilmoitetaan asiakkaalle sähköpostitse, jäljempänä 5 §:ssäilmoitettujen toimitus- ja saatavuusehtojen nojalla.

Asiakkaantilausta vastaava lasku liitetään tapauskohtaisesti tilattujentavaroiden lähetykseen, missä yhteydessä muistutetaan, ettäuseita eri tuotteita sisältävän tilauksen yhteydessä asiakas saayhtä monta laskua kuin hänen tilauksensa käsittelyyn onosallistunut kumppaneita.

Asiakasvoi tarkastella suorittamiaan ostoksia ”Tilauksen seuranta”-otsakkeen avulla.

Geneanetvaraa itselleen oikeuden peruuttaa tilauksen tai kieltäytyätilauksesta, jos asiakkaan kanssa on vireillä aiempaa tilaustakoskeva riita.

2.2.Tuotteiden käsittely- ja lähetyskulut vaihtelevat 4 vyöhykkeenmukaisesti, ja maksu valitaan automaattisesti asiakkaantoimitusosoitteen perusteella:

 • Vyöhyke 1: Manner-Ranska ja Monaco
 • Vyöhyke 2: Euroopan unioni ja Sveitsi, Gibraltar, Liechtenstein, San-Marino, Vatikaanivaltio
 • Vyöhyke 3: Muut maat
 • Vyöhyke 4: Ranskan merentakaiset läänit ja alueet

Sikälikuin kullekin vyöhykkeelle on määritelty eri hinta, jos asiakasilmoittaa lähetysvyöhykkeen, joka ei vastaa tosiasiallistatoimitusosoitetta, tilaus peruuntuu ja Geneanet pyytää asiakastatekemään tilauksen uudelleen valitsemalla toimitusosoitettatosiasiallisesti vastaavan toimitusvyöhykkeen.

2.3:Verot – Tullimaksut

Euroopan yhteisön ulkopuolelle toimitettavasta tilauksesta joudutaan maksamaan mahdolliset verot ja tullimaksut. Nämä verot ja maksut on asiakkaan maksettava, ja ne kuuluvat yksin hänen vastuulleen.

3 § : Toimitustavat – Saatavuus

Tuotteettoimitetaan asiakkaan tilaushetkellä ilmoittamaantoimitusosoitteeseen.

Kaikissatuotetiedoissa mainitaan toimitusaika, joka vastaa toimitustaManner-Ranskaan. Koska tilaus käsitellään maksun tosiasiallisensaapumisen jälkeen (kortin veloitus tai sekin lunastus),toimitusaika alkaa juosta maksun saapumispäivästä eikätilauspäivästä.

Tuotteidentoimittajina toimivat Geneanetin kumppanit lähettävät tuotteetsuoraan. Jos tilaus sisältää useita eri tuotteita, asiakas saayhtä monta erillistä lähetystä kuin hänen tilaukseensaosallistuvia kumppaneita on.

Tuotteitatarjotaan kumppaneilla olevien varastojen rajoissa.

Geneanettoimittaa asiakkaalle kumppaneidensa sille ilmoittamatsaatavuustiedot tuotteista.

Jolleituote olekaan saatavissa tilauksen tekemisen jälkeen, asiakkaalleilmoitetaan asiasta sähköpostitse. Tällöin hänelle ehdotetaan:

 • tilauksen peruuttamista ja rahojen palauttamista
 • tai tuotteen korvaamista vastaavalla saatavilla olevalla tuotteella (sikäli kuin laadultaan ja hinnaltaan vastaava tuote on mahdollista toimittaa).

Jos saatavuusongelma on pysyvä eikä ladultaan ja hinnaltaan vastaavaa tuotetta voida toimittaa, tilaus peruuntuu automaattisesti ja maksetaan asiakkaalle takaisin. Mikäli tuotteiden saavuuden vuoksi tuotteet on toimitettava eri päivinä, toimitusaika on pisin toimitusaika. Geneanet varaa kuitenkin oikeuden jakaa toimitukset osiin. Tällöin osallistuminen lähetyskuluihin veloitetaan vain kerran.

4 § : Reklamaatiot

Tilaustaan koskevan reklamaation yhteydessä asiakas saatetaan yhteen kyseisen tuotteen tai tuotteiden toimittaneiden kumppaneiden kanssa, jotta asia voidaan ratkaista tyydyttävästi mahdollisimman nopeasti.

Kauppaa koskevissa kysymyksissä…

Vastaanotto-ongelmanyhteydessä suosittelemme käyttämään tarjottua tilauksenseurannan rajapintaa. Voit tarvittaessa käyttää sähköpostia,mutta teknisistä syistä vasteaika on tällöin pitempi:

 • Sähköposti: [email protected]
 • Puhelin: +33 (0) 1 42 74 40 30
 • Posti seuraavaan postiosoitteeseen: GENEANET – 165 bis rue de Vaugirard – 75015 Paris – France