Geneanet > Lähteet > Blogi > Geneanet

Geneanet Liittyy Ancestryyn, Maailman Laajimpaan Sukututkimuksen Yhteisöön

Kirjoittanut Jean-Yves 2.9.2021

Ancestry, maailman laajin sukututkimuksen yheisö, ilmoitti tänään, että ovat tulleet sopimukseen saadakseen Geneanetin. Tämä ilmoitus merkkaa uuden kappaleen Geneanetin historiassa. Tämän blogin postauksen tarkoitus on selittää perinpohjin tämän tärkeän uutisen.

Kuka Ancestry on?

Ancestry on Yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa Geneanetin tapaisia verkkopalveluita: isännöi sukupuutasi, etsii runsaslukuisista kokoelmista ja tarjoaa DNA sukututkimuksen palveluita.

Ancestry isännöi yli 120 milj. sukupuuta koostuen 16 bilj. henkilöstä. Ancestry tarjoaa myös laajimman 20 milj. profiilin kuluttajien DNA sukututkimuksen tietokannan.

Ancestry on tunnettu myös tarjoamiensa kokoelmien runsaudesta. Ne edustavat ylu 30 bilj. asiakirjaa 80 maasta, joita päivitetään jatkuvasti massiivisen sijoitusohjelman kautta.

Ancestry työllistää Lehissä, Utahissa, San Friscossa, Dublinissa, Lontoossa, Münchenissä, Berliinissä, Torontossa ja Sydneyssä yhteensä yli 1400 henkilöä.

Amcestry huolehtii mittavasti toimivien maiden lakien noudattamisesta. Esim. päinvastoin kuin MyHeritage, Ancestry ei myy DNA sukututkimustestejä Ranskassa ellei heitä ole valtuutettu.

Merkille pantavaa on, että Ancestry ja Geneanet -verkkosivut on luotu samana vuonna 1996!

Miksi Geneanet liittyy Ancestryyn?

Muutamien kuukausien ajan olemme ilmoittaneet Teille suunnitelmistamme kehittää yhteisvoimin Filaeta. Kuten aikaisemmassa blogissamme selitimme tämä liittyminen ei ollut mahdollista ja lopullisesti MyHeritage halusi sen.

Filaen tietokannan ja osaaminen yhdistettynä MyHeritagen inhimillisen, teknisen ja rahoituslähteisiin siitä muotoutui Geneanetille kilpailija. Mainitsematta huomattavan vääristymän kilpailtaessa DNA-pakkausten mittavaa myyntiä Ranskassa MyHeritagen välittämättä nykyisen lain myynnin kieltoa.

Siksi Geneanetin riski on menettää monia tilaajiaan eikä voida jatkaa investointeja palveluihinsa ja uusiin sisältöihin.

Kohdatessa tämän kasvavan kilpailun meillä on käytettävissä useita strategioita.

Olisimme voineet etsiä rahoituslähteitä investoidaksemme paljon tietoalan yritysostoihin ja markkinointikampanjoihin. Tosiasiallisesti tietoyritys, kuten Filae on tehnyt, vie vuosia. Toinen riski on yritettäessä matkia MyHeritagea ja Filaeta, Geneanet voisi menettää sielunsa ja alkuperäisen mallinteensa.

Haluamme mieluummin luottaa vahvaan kumppaniin ja Ancestry on paras kumppani tulevaan kehitykseemme. Se mahdollistaa meidän vahvistaa sen sisältöä ja lähteitä samanaikaisesti suojaten harvinaista malliamme.

Olemme työskennelleet ja vaihtaneet tietoja usean ympäri maailman sukututkimusalan pelaajien kanssa yli 20 vuoden ajan. Olemme aina arvostaneet Ancestryn teamien vuoropuheluita, jotka ovat selkeästi ymmärtäneet mikä tekee Geneanetistä vahvaksi: omaperäinen malli ja sen yhteisön. Ancestry haluaa, ja on sitoutunut, säilyttää harvinaisuutemme. He ovat erittäin tietoisia yhteisön haavoittuvaisuudesta ja, että jäsenyys perustuu luottamukseen.

Mikä ei muutu?

Geneanet pysyy Geneanettinä kaikkinensa mihin olet liittynyt.

Geneanet säilyy itsenäisenä osana Ancestryä.

Konkreettisinä termeinä tämä tarkoittaa sinun voivan jatkaa kaikkia ”geneanet.org” sivuston palveluita, joita Geneanet yritys Pariisista käsin hoitaa samalla henkilöstöllä.

Sukupuunne ovat ja säilyvät omistuksessanne, ja jatkuvat Geneanetin isännöiminä. Geneanetin teami säilyy yhteyshenkilöinänne.

Mallimme ei muutu. Se tulee säilymään perustuen malliin “osallisena, yhteistyössä ja freemiumina”. Periaatteena on edelleen sama: kaikki mikä on jäsentemme jakamaa, on maksuttomasti saatavilla. Tulemme jatkamaan maksuttomien Premium palveluiden kehittämistä ja tarjontaa, jotka kaikki ovat Premium tarjousten rahoittamia.

Mikä muuttuu?

Geneanet tilaajat tulevat hyötymään monista tietokantojen saatavuuteen osana Premium tilausta. Esim. olemme juuri lisänneet koko Ancestryn luetteloiman Pariisin rekisterin sisältäen yli 11 milj. asiakirjaa. Muita kokoelmia tulee olemaan käytettävissä piakkoin.

Aivan kuten julkiset henkilöt sukupuissanne on lueteltuina Geneanetin sivuston etsintäkoneistossa, ne tullaan luetteloimaan linkin kautta Ancestryn etsintäkoneiston kautta linkitettynä Geneanettiin puita tarkasteltaessa.

Noudatettavat käyttöehdot tulee olemaan Geneanet sivustolla. Ne tulevat kuitenkin vahvistamaan tietojenne turvallisuutta ja olemaan sopusoinnussa uuden tilanteen kanssa. Palaamme teihin muutaman päivän sisällä selittääksemme muutokset.

Kokoavasti

Tämä on Geneanetille tärkeä askel. Tämä päätös näyttää olevan meille paras tapa vakuuttaa kaiken 25 vuoden aikana rakentamamme kestävyydestä.

Tämä yhdistyminen mahdollistaa meidän fokusoivan siihen, minkä teemme hyvin ja mitä te arvostatte niin paljon Geneanetissä. Päämäärämme jäsenten palveluihin säilyy huolimatta ovatko he Premium tai ilmaistilaajia viljelemällä molemmin puolisen avun ja jakamisen hengessä, joka on luonteenomaista yhteisöllemme ja sen voima.


Lisäykset

Ilmoituksemme on ymmärrettävistä syistä aiheuttanut reaktioita ja kysymyksiä. Tässä muutamia jatkuvasti esiintyviä:

Tuleeko Premium tilauksen hinta muuttumaan? Tuleeko Geneanettiin sisältymään Ancestry tilaus?

Kuten edellä mainitsimme, Geneanet jatkuu ennallaan. Mikä muuttuvat ovaqt maksuttomat Ranskan tietojoukkueet Ancestryltä jo verkossa (11 milj. asiakirjaa) syntyneiden/solmittujen avioliittojen/kuolleiden rekisterit alkaen Pariisista. Toivomme lisäävämme muita ei-ranskalaisia tietojoukkueita tulevaisuudessa. Huomioikaa, että prosessi on hieman monimutkainen juuri nyt, mutta teemme töitä yksinkertaikseemme sitä.

Näin sanottuna ei ole mahdollista saada Ancestryltä 30 milj. asiakirjat Geneanet Premium 50 €/USD:n vuosimaksulla. Tällä hetkellä erillinen Ancestry -tilaus tarvitaan saadakseen kaikki Ancestryn kokoelmat. Edellytämme, että tulevaisuudessa voimme tarjota pakettihinnan.

Miten Geneanettiin lataamieni asiakirjojen omistajuus?

Aivan kuten Geneanet Sukupuusi, sisällysluettelot ja asiakirjat, jotka olet ladannut ovat sinun ja tulevat olemaan maksuttomina muiden sukututkijoiden käytettävissä. Geneanetin sääntöjä & ehtoja noudatetaan – ei Ancestryn. Kuten yllä mainitsimme, osallistuva, yhteistyössä oleva ja freemium -malli ei muutu. Ancestry ymmärtää Geneanetin olemuksen: yhteisömme ja ilmapiirn, vuorovaikutteisen avun ja jakamisen.

Haluaisimme kiittää heitä, jotka ovat aina olleet luottavaisia meihin. Toivomme epäilevien vakuuttuneiksi konkreettisiin toimiimme, että tämä sopimus tulee hyödyttämään heitä muuttamatta heidän arvostustaan Geneanettia kohtaan.


Lisäys 2 maanantaina 6. syyskuuta 2021

Aikaisempi postaukseksemme on aiheuttanut monia kommentteja, mikä osoittaa Teidän tiiviseen kiintymykseenne Geneanettiin, mitä me arvostamme ja olemme aina herkkinä.

Muutamat kommentit ovat epätarkkoja. Ystävällisesti sallikaa meidän vastata mahdollisimman yksityiskohtaisesti niihin.

  • ”Geneanet-tilaus tulee kallistumaan merkittävästi”;
  • ”Ancestry on voittohakuinen Yhdysvaltalainen yritys, johon ei voi luottaa”;
  • ”Ancestry on monopoli ja hankinta johtaa häviämiseen esimerkkinä kuten Rootswebin tukeminen.”;
  • ”Tämä ei ole Geneanetin jäsenille hyödyksi tai kiinnostavaa tässä hankinnassa. Ancestry ei tuo mitään uutta Geneanettiin”;
  • ”Ancestry tulee siirtämään kaikki Geneanetin sukupuut omaan toimintaohjelmaansa maksullisen seinän taakse”;
  • ”Geneanetin yhteistyössä oleva ja freemium-malli tulee väistämättä häviämään.”

Seuraava selvennys on suhteellisen pitkä, koska meistä tuntuu, että se on tärkeä vastata näihin erheellisiin väitteisiin ja selkeyttää Geneanetin tulevaisuutta.

Tuleeko Geneanet Premiumin hinta kallistumaan?

Tilaushintaanne ei tule ylimääräisiä kuluja lisätessämme tietosettejä.

Teille, jotka pohditte kimppatarjousta Ancestryn kanssa, tämä tullaan puntaroimaan piakkoin.

Ancestry on voittoa tavoitteleva Yhdysvaltalainen eikä siihen voi luottaa.

Ancestry on havaittu suuryhtiönä muutaman enemmistöjäsenen sijoitussäätiö, ja siksi on arveltu olevan kiinnostunut lyhytaikaisista voitoista.

Ancestryn malli ei ole sama kuin Geneanetin. Tämä on myös mahdollisuus. Se tarkoittaa, että täydennämme toisiamme. Se ei tarkoita sitä, että heidän mallinsa on käytettävissä Geneanettiin.

Ancestryllä on kokemusta laajasta vapaa-ehtoisten työstä siitä lähtien kun he saivat FindAGrave-sivuston (Save Our Graves/Tallentakaa hautamme haltuunsa) ja säilyttää sen hengen.

Muutamat Teistä on siteerannut Roobswebbiä kommenteissaan. Yhtiö, jonka Ancestry sai yli 20 vuotta sitten, jolla oli vilkas yhteisö postituslistoineen ja viestinnän hallinnon. Olemme levollisia erilaisen tämän päiväsen Ancestry-teamin ja oppinut tästä kokemuksesta.

Ancestry ei tuo mitään uutta Geneanetin jäsenille, ja Geneanet-puut piiloutuvat maksullisen seinän taakse.

Oletteko lukenet blogipostauksen ja sen lisäyksen?

Ancestry on jo sopinut eurooppalaisten sisältöjensä Geneanet Premium jäsenten käytettäväksi ilman lisämaksua. Mahdollisesti tulee useita satoja miljoonia lueteltuja asiakirjaa käytettäviksi Geneanetin kautta. Tämä on arvokas Geneanet Premiumin jäsenille. Nyt jo voit saada käyttöösi Pariisin siviiliasiakirjat ja usean ranskalaisen osaston väestökirjanpidot, mikäli Teillä on ranskalaisia esivanhempia; Geneanet tulee olemaan suureksi avuksi. Tulemmekin säännöllisesti lisäämään muita kokoelmia tulevina viikkoina.

Joilla on juuret Ranskan ulkopuolella, toivomme saavamme haltuumme muista maista siältöjä vastataksemme heidän tarpeitaan (Belgia, Luxenburg,, Alankomaat, Skandinavia jne.).

Premium jäsenille Ancestry tuo paljon muitakin paitsi monia lisätietoja. Tämä yhtiö tulee tukemaan meitä niissä projekteissa joita haluamme kehittää sukututkijoiden yhteisön hyväksi.

Kokoavasti Geneanet ei muutu ja säilyy Eurooppalaisena yhtiönä samoin työtekijöin ja samoin palveluin, mikä mahdollistaa sinun saavan sisällöllisesti merkittävän tarjouksen.

Aivan kuten sukupuusi julkiset henkilöt ovat tällä hetkellä lueteltu Geneanetin etsintäkoneistossa, ne myös luetellaan Ancestryn koneistoon Geneanettiin viitaten sukupuita tarkasteltaessa. Yksityiset tiedot ja DNA tiedot eivät tule olemaan Ancestryssä käytettävinä. Muistutamme Teitä tämän luetteloinnin jo tehdyn etsintäkoneistossa kuten Googlessa tai Bingissä.

Ette luota Ancestryyn kunnioittaaksenne heidän sitoutumistaan.

Moni uskoo, että huolimatta annetusta julkilausumasta Ancestry tulee valtaamaan sukupuunne ja myymään ohjelmassaan hävittämällä Geneanetin. Jotku väittävät tilauksen tulevan kallistumaan ja Geneanet mallin vähitellen häviämään.

On tärkeä tietää, että Teillä on kolmen sitoutuminen, joita ovat:

Geneanetin työntekijät

Ensimmäinen takuu tulee Geneanet teamiltä. Geneanetin työntekijät jäävät sijoilleen ja ovat Teidän yhteyshenkilöinänne. He itse ovat sukututkijoita ja ahkeria Geneanet-käyttäjiä. Heidän tarkoitus on jatkaa, mikä tekee Geneanetistä niin kiehtovan ja tallentamaan sen ilmapiirin.

Me myös haluamme muistuttaa Teitä, että Ancestryllä on julkikuva sitoutua Geneanetin säilymiseen, sen teami ja mallinne, emmekä olisii hyväksyneet Ancestryn tarjousta, mikäli olisimme epäröineet heidän tarkoituksenperiään.

Tiedon taloudenhoitaja

Geneanet on Euroopassa sijaitseva yhtiö.

Teitä suojaa erilaiset eurooppalaiset lait sisältäen Tietosuoja asetukset (GDPR), joka sekin koskee EU:n ulkopuolisia yhtiöitä. Kaikki henkilötiedot ovat Tietosuoja-asetuksen (GDPR) suojaamina enemmäkin kuin herkimmätkin kuten geneettiset tiedot.

Geneanetin verkkosivujen käytön sääntöjä säännöt ohjaavat Käyttöehdot (ToS). Tämä on sopusoinnussa sopimuksen kanssa. Nämä Käytön ehdot (ToS) määrittelevät selkeästi , että ”sukututkimuksen tiedot säily vät kokonaan Geneanettiin julkaisseen jäsenen omaisuutena”. Toisin sanoen, kukaan ei voi omistaa työtäsi myydäkseen sitä edelleen ilman lupaasi.

Tilinomistajana olet Geneanetin Palveluiden Ehtojen kohde, etkä Ancestryn Palveluiden ja Ehtojen.

Lisäksi turvallisuus syistä meidän on hyvissä ajoin ilmoitettava sinulle merkille pantavistamuutoksista Käyttöehtoihin (ToS), jotta sinulla olisi aikaa päättää hyväksyäkö ne tai poistaa tilisi sisältöineen.

Olemme myös lisänneet klausuulin Käyttöehtojen (ToS) tarkistuksesta (astuvat voimaan lokakuun 1. pnä), joka turvaa kaikkia Premium jäseniä tulevilta muutoksilta: mikäli torjut uudet Käyttöehdot (ToS), voit jatkaa Geneanetin sivuston käyttöä vanhoin Käyttöehdoin (ToS) kunnes jäsenyytesi umpeutuu.

Geneanet yhteisö

Kuten olemme todenneet Palveluehdoissamme, puut säilyvät niiden jokaisen laatijan omistuksessa. Geneanet Yhteisö ei kuulu Geneanetille eikä Ancestrylle; se tulee olemaan uskollisena Geneneanetille niin kauan kun kunnioitamme malliamme ja arvojamme. Mikäli epäonnistumme niin tekemällä, se saattaa hukkua sisältöineen ja elinvoimasuudessa.

Miksi muutitte Käytön Ehtoja (ToS)?

Mitä katkera viesti kuvitella näiden muutosten tarkoitus on myydä takaisin Ancestrylle puunne.

Syy on yksinkertaisempi. Kuten yllä on kerrottu, Ancestry on korkeatasoinen yhtiö lakisääteisine vaatimuksineen.

Neuvotteluiden aikana, GDPR-ekspertti ja ToS-asianajajat tunnistivat muutamia kohtia, joita tuli parantaa sisältäen:

  • Ryhmitellä henkilötietojen käsittelyn menetelmää erillisellä sivulla Euroopan säännöstelyjen suosituksesta ja selkeyttää tämän prosessin lakiperusteet.
  • ”Ei-kaupallistamisen” maininnan selkeyttäminen; Tämä sitoumus estää minkälaisen tahansa edelleen myynnin kolmannelle osapuolelle eikä tulisi koskea Premium tutkimuksen optioita, jotka voitane tulkita kaupalliseen tarkoitukseen.
  • Maininta klausuulin vaihdosta ei ennakoinut Premium-jäsenten kieltäytymistä Käyttöehtojen (ToS) muutoksista: hänen on voitava jatkaa Premium palvelunsa hyödyistä.

Nämä muutokset on selitetty sille omistetulle sivulla. Tämä oei anna Ancestrylle oikeutta tarkoituksenmukaiseen sukututkimuksen tietojasi, jotka säilyvät sinun omistuksessa. Sinä et voi ottaa omistuksoikeutta sellaisesta mikä sinulle ei kuulu. Samaten, poistaessasi puusi ei anna Geneanetille tai Ancestrylle oikeutta pitää itsellään kopiota.

Geneanet on aina hoitanut hyvin vakuuttaen jäsenilleen, että heidän jäsenensä pitävät sukupuidensa omistuksen ja kontrollin tiedoista. Tämä on korkeatasoinen vakio pysyen näissä muutoksissa.

Mikäli näitä klausuuleja muokataan tulevaisuudessa tavalla, mistä et pidä, sinulla tulee aina olemaan etusijalla ajanjakso, jolloin voit poistaa kaiken sisältösi.

Päätelmät

Ystävällisesti älkää asettako meitä koetukselle tai syyttäkö meitä haavoittuvista motivaatioista. Ymmärrämme Teidän olevan huolissanne tai epäileviä. Ellette luota meihin, antakaa edes meille epäilyksen hyöty!

Kiitos myös ettette luottaneet väärään tietoon. Käsillä oleva tilanne on jo tarpeeksi häiritsevä Geneanet-yhteisön jäsenille ilman virheellistä perusteetonta tietoa. Mikäli näette sen, älkää epäröikö oikaista asia.

Lopuksi. Mikäli olette tyytyväisiä siihen, mitä olemme tehneet tähän asti ja mitä haluamme tehdä tulevaisuudessa, kiitos todistuksistanne. Ne ovat meille tärkeitä etenkin näinä turbolentteinä aikoina!

Geneanet on molemminpuoliseen apuun ja jakamiseen perustuva yhteisö, ja sellaisena aiomme pysyä!

3 kommenttia

Sukupuut paisuvat aina ennen pitkää kohtuuttoman suuriksi. Siksi monet haluavat ennen pitkää tehdä vain esivanhempienpuita. Silloin ei tarvita kuin murto-osa siitä tiedosta, jota tietokoneet kaikille suoltavat. Kysykää haluatteko tiedot vain esivanhemmistanne, niin homma helpottuu molemmissa päissä.


virma2
14.9.2021

Kiitos. olen rakentananut myös MyHeritagen sukupuuta. Teetin MyHeritagessa DNA etnisyys -testin onnistuuko tietoni siirtamäninen Geanettiin t. Irma Virtanen


Katso lisää

Kirjaudu sisään kommentoidaksesi. Kirjaudu sisään / Rekisteröidy